ادبیات آئینی, شعر

عليرضا قزوه در شعري با عنوان «به کشيشي که خودسوزي کرد در فلوريدا...» به محکوميت هتک حرمت قرآن کريم در آمريکا پرداخته است.

ماه حق آمد پدید. دوستان آیید تا نجوا کنیم، محفل عشاق را بر پا کنیم، از کمش تا بیش آن نعمت بریم، بهره بر خانش بریم.

ادامه ادبیات آئینی, شعر

اى على موسى الرضا! اي پاکمرد يثربى، در توس خوابيده! من تو را بيدار مى دانم.

باز آمــــدم به طــوس، به شهـر و ديار دوست شهر شهــــادت و حــــرم مشــــکبار دوست شهــرى که هســـت قبــــله‌ي عشــاق و عارفان شهرى که هست مشتهـــر از اشتـــهار دوسـت شهـــر وفـــا و طــور لــــقا مشهـــد رضـــا دارد شرافـــت از شـــــرف و اعتبـــار دوست ز آن طـــوس گشتــه شهـــره آفــاق کاندر آن گرديـده دفــــن، پيــکر پر افتـــخار دوســت مي&

محمدحسين جعفريان در ديدار شاعران با مقام معظم رهبري شعري را خواند که رهبر معظم انقلاب فرمودند: بدهيد اين شعر را خوش‌نويسي کنند و بدهيد به بنياد جانبازان و ايثارگران، آن‌جا آويزان کنند.

16 از 16