مقاله

شیعیان آذربايجاني‌ حتي در زمان روسيه تزاري نيز به روسيه مهاجرت مي کردند ولي در دوران شوروي اين روند ابعاد خاصي کسب کرد. چند مرحله مهاجرت در دوران شوروي و بعد از فروپاشي شوروي قابل تشخيص است.

بنا به اظهارات پيشين مقامات صهيونيستى، گزينه هاى مطلوب صهيونيسم در عراق به ترتيب شامل حکومت وابسته و همسو باغرب، تقسيم عراق و تشکيل دولت کردى و حداقل نظام فدراتيو که اختيارات ويژه براى " خودمختارى کردها " را تأمين کند، خواهد شد.

Other مقاله

طي اين روند تعداد زيادي از سايت هاي اسلامي به طور کلي از شبکه اينترنت حذف شده اند و يا با توجه به اخطار شرکت هاستينگ، مجبور به نقل مکان به ديگر هاستينگ ها شده اند.سايتهاي بزرگي مانند اسلام آنلاين، سايت تلوزيون المنار لبنان و سايت حزب الله از جمله اين موارد مي باشند.

خبرگزاري فارس:سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هوشياري ذاتي با پي بردن به اين تهديد و مشاهده پيکان زهرآگين آن که در اينترنت بدون هر گونه دغدغه به جولان و ميدان داري مشغول است با سعي و تلاش وافر و بي وقفه توانست حلقه قدرتمند و پنهان اين بخش از ناتوي فرهنگي را کشف و منهدم سازد.

خبرگزاري فارس: به دنبال حمله مشترک آمريکا و اتيوپي به سومالي در دسامبر سال 2006، رسانه هاي صهيونيستي به خاطر پيروزي که اتيوپي کسب کرده بود، جشن گرفتند و هلهله شادي سر دادند؛ ضمن آنکه رژيم اشغالگر قدس به خاطر نقشي که در نابودي دولت محاکم اسلامي سومالي داشت، به خود مي باليد.

خبرگزاري فارس: پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 ميلادي و همزمان با مذاکرات کمپ ديويد در مصر رخ داد. با امضاي پيمان کمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل و خروج مصر از جرگه کشورهاي عربي در حال جنگ با اسرائيل روابط ايران و مصر قطع گرديد و با پذيرش پناهندگي محمدرضا پهلوي از طرف دولت مصر و استقبال از شاه در قاهره متشنج‌تر گرديد.

خبرگزاري فارس: تحميل جنگ هاي صليبي،تهاجم استعماري به سرزمين هاي اسلامي تشکيل رژيم صهيونيسمي و جانبداري مداوم غرب از اين رژيم، ترويج ارتباط ميان اسلام و تروريسم وحمله غرب به کشورها و سرزمين هاي اسلامي همچون افغانستان و عراق از علل از ميان رفتن اعتماد بين جهان اسلام و غرب است

«بيلدربرگ» يک سازمان جهاني مرموز است که محافل مختلف سياسي به ديده مشکوک به آن نگريسته و بسياري آن را «دولت پنهان جهان» مي دانند.

اسرائيل فاقد قانون اساسي کامل و تدوين شده اي است که در آن مرزهاي جغرافيايي، انساني و سياسي دولت، روابط قواي سه گانه با يکديگر، وظايف و حقوق متقابل مردم و حکومت و غيره مشخص شده باشد.

پروژه مضلين و برخورد با سايت هاي اينترنتي مستهجن که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در روزهاي پاياني سال گذشته به صورت آشکار از پروژه پنج ساله آن پرده برداشته شد، شوک عظيمي را به خانواده ها و جامعه ايراني وارد کرد.