مقاله

«بيلدربرگ» يک سازمان جهاني مرموز است که محافل مختلف سياسي به ديده مشکوک به آن نگريسته و بسياري آن را «دولت پنهان جهان» مي دانند.

اسرائيل فاقد قانون اساسي کامل و تدوين شده اي است که در آن مرزهاي جغرافيايي، انساني و سياسي دولت، روابط قواي سه گانه با يکديگر، وظايف و حقوق متقابل مردم و حکومت و غيره مشخص شده باشد.

ادامه مقاله

پروژه مضلين و برخورد با سايت هاي اينترنتي مستهجن که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در روزهاي پاياني سال گذشته به صورت آشکار از پروژه پنج ساله آن پرده برداشته شد، شوک عظيمي را به خانواده ها و جامعه ايراني وارد کرد.

حسين فدايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر امروز در نطق پيش از دستور خود درباره افشاي پشت صحنه کانون فتنه گفت: امروز مفتخريم که شعارهاي انتخاباتي حتي رقبا در چارچوب نظام و انقلاب و خط امام و رهبري و خدمت به ملت رقم مي‌خورد.

سال پيش درچنين روزهايي مراحل نهايي جدا شدن قسمتي از خاک ايران (بحرين) انجام شد و شوراي امنيت سازمان ملل با استناد به گزارش نهايي نماينده ويژه دبيرکل در بحرين مبني بر نظر اکثريت مردم به جدايي از ايران، استقلال بحرين از خاک کشورمان را در تاريخ 30 آوريل 1970 (‌ارديبهشت 1349) مورد تأييد و تصويب قرار داد.

شناسايي شبکه جديد جاسوسي رژيم صهيونيستي درلبنان در روزهاي اخير، بار ديگرذهن ها را متوجه شبکه هاي جاسوسي اين رژيم در نقاط مختلف جهان از جمله پايتخت هاي عربي ، اروپا و آمريکا همپيمان اصلي اسراييل کرد.

«لبنان کشورى براى فروش نيست، ولى کشورى براى اجاره است به شرط اينکه بهترين پيشنهاد را بدهى».

در گذشته، کشورهاى عربى با يک قضيه اصلى و اساسى روبرو بودند و آن قضيه فلسطين بود، ولى امروزه رسانه‌هاى عربى سعى مى‌کنند، قضيه ديگرى را در برابر اين قضيه فلسطين قرار بدهند و آن قضيه وحدت ملل عربى است. البته شکى نيست که وحدت امت عرب آرمان بسيار مهمى براى ملل عربى است.

مجله فارين پالسي مقاله اي در مورد ترس اعراب از تعامل آمريکا با ايران منتشر ساخته که در آن ضمن بررسي اين موضوع، رويکرد اعراب ميانه رو در دشمني با ايران را سرزنش کرده و بيان داشته که بساري از نخبه ها و افکار عمومي و حتي مقامات دولت هاي ميانه رو نيز از رويکرد اوباما حمايت مي کنند.

پايگاه اينترنتي زايوپديا در گزارشي با اشاره به ماهيت رژيم صهيونيستي و ماجراي اشغال تدريجي سرزمين‌هاي فلسطيني توسط صهيونيست‌ها، آمده است که مفاهيمي همچون عدالت و صلح با صهيونيسم بيگانه است و صلح با سرطان را آسان‌تر از سازش با اسرائيل دانسته است.