مقاله, مذهبی

بزرگ‌ترين هدف يک فرهنگ و آموزه اجتماعي و ديني آن است که بتواند در بين اقشار و جامعه هدف جايگير شود و اشاعه پيدا کند.

خداوند متعال از ميان مخلوقات خود، انسان را به عنوان اشرف مخلوقات برگزيده[1] و از ميان آنان، انسان‌هاى کامل را به عنوان الگو قرار داده است[2] که اين الگوها داراى امتيازات و فضيلت‌هاى ويژه‌اى هستند..

Other مقاله, مذهبی

واقعه عاشورا به شکلی حزن‌انگیز اتفاق افتاد تا وجدان امت را تکان بدهد و شخصیت اعتقادی‌اش را از نو زنده کند. واقعه عاشورا فقط یک اتفاق حزن‌انگیز تاریخی نیست، بلکه شکلی کامل از تجسم جنگ حق و باطل است.

در دوران زمامداري سلسله قاجار، عزاداري براي ائمه اطهار(ع) به ويژه امام حسين(ع)، کاملاً نهادينه شد و به صورت عمومي و مردمي در‌آمد، به‌طوري که نوشته‌اند در دوران قاجاريه در تهران و شهرهاي بزرگ در تمام ماه‌هاي محرم و صفر در اغلب محله‌ها مردم با بر‌پا کردن چادر و گستردن فرش و نصب علم و کتل عزاداري مي‌کردند...

به طور کلی، قطعاً امامیه درباره امامت امام خود به نصوص استناد می‌کند، حال آنکه مخالفین ادعای وجود نص درباره خلیفه خود را ندارند...

اگر هزاران صحابه در غدير خم حضور داشتند و همه شنيدند که پيامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان جانشين خود بعد از وفاتش تعيين کرد، پس چرا از این هزاران يکی نيامد و به غصب شدن حق علی(ع) اعتراض نکرد؟

بی­گمان با اجرای برنامۀ خشن و متعصبانه­‌ای که عُمر برای به خلافت رساندن عثمان فراهم آورد و ابتدا به صُهیب بن رومی که به جای وی در ایامِ بیماری پس از ضربت خوردن به دست ایرانی، عهده­‌دارِ امام جماعت مسلمانان در مدینه بود...

اینکه تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد(ع) قریب صد و ده نفر بوده ‌اند و جمعاً 250 حدیث از آن حضرت نقل شده است به این دلیل است که ایشان شدیداً تحت مراقبت وکنترل سیاسى بود و از طرف دیگر، زود به شهادت رسید.

یکی از القاب نهمین امام شیعه «باب المراد» است. وجودی که دری از درهای رحمت خدا بوده و نیازمندان و درماندگان خود را به این باب می رسانند تا از وجود و کرَم ایشان بهره برند و دردهای خود را التیام بخشند.

ریشه وحشی گری هایی که امروز از سوی داعش و تکفیری ها شاهد آن هستیم -در حالی که بر آن نام حدود شرعی می گذارند!- از بنی امیه سرمشق گرفته شده و بنی‌امیه هم از معاویه و معاویه هم از مادرش هند جگرخوار و پدرش ابوسفیان پیروی می کرد که آن رفتار مشهور و فجیع را با جنازه حمزه در جنگ احد کردند.