مقاله, مذهبی

امام موسی صدر گفت: زن در میدان کربلا نقش مرد را کامل می‌‌کند و جهاد او را به اتمام می‌‌رساند. برای آن‌که زن بتواند این رسالت را به دوش بگیرد و برای تحمل سنگینی آن آماده شود، باید او را پرورش داد.

زیارت عاشورا به عنوان تنها زیارتی است که دارای بیشترین فرازهای تبرّی (برائت جستن) است، و می تواند آغازی برای عارفان سالک یا رهروان مبتدیِ این راه باشد.

Other مقاله, مذهبی

چندی پیش چند رباعی از رضا اسماعیلی خبرساز شد. او معتقد است که شاعر عاشورایی به جای نیشتر زدن بر زخم‌های کربلا، باید بر اندیشه و راه و مرام امام حسین(ع) نیشتر بزند و از معبر «گریستن» ما را به «نگریستن» و از معبر «عزاداری» به «بیداری» دعوت کند.

بزرگ‌ترين هدف يک فرهنگ و آموزه اجتماعي و ديني آن است که بتواند در بين اقشار و جامعه هدف جايگير شود و اشاعه پيدا کند.

خداوند متعال از ميان مخلوقات خود، انسان را به عنوان اشرف مخلوقات برگزيده[1] و از ميان آنان، انسان‌هاى کامل را به عنوان الگو قرار داده است[2] که اين الگوها داراى امتيازات و فضيلت‌هاى ويژه‌اى هستند..

واقعه عاشورا به شکلی حزن‌انگیز اتفاق افتاد تا وجدان امت را تکان بدهد و شخصیت اعتقادی‌اش را از نو زنده کند. واقعه عاشورا فقط یک اتفاق حزن‌انگیز تاریخی نیست، بلکه شکلی کامل از تجسم جنگ حق و باطل است.

در دوران زمامداري سلسله قاجار، عزاداري براي ائمه اطهار(ع) به ويژه امام حسين(ع)، کاملاً نهادينه شد و به صورت عمومي و مردمي در‌آمد، به‌طوري که نوشته‌اند در دوران قاجاريه در تهران و شهرهاي بزرگ در تمام ماه‌هاي محرم و صفر در اغلب محله‌ها مردم با بر‌پا کردن چادر و گستردن فرش و نصب علم و کتل عزاداري مي‌کردند...

به طور کلی، قطعاً امامیه درباره امامت امام خود به نصوص استناد می‌کند، حال آنکه مخالفین ادعای وجود نص درباره خلیفه خود را ندارند...

اگر هزاران صحابه در غدير خم حضور داشتند و همه شنيدند که پيامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان جانشين خود بعد از وفاتش تعيين کرد، پس چرا از این هزاران يکی نيامد و به غصب شدن حق علی(ع) اعتراض نکرد؟

بی­گمان با اجرای برنامۀ خشن و متعصبانه­‌ای که عُمر برای به خلافت رساندن عثمان فراهم آورد و ابتدا به صُهیب بن رومی که به جای وی در ایامِ بیماری پس از ضربت خوردن به دست ایرانی، عهده­‌دارِ امام جماعت مسلمانان در مدینه بود...