مقاله, مذهبی

یکی از رویکردهایی که در مورد نقش امام علی(علیه السلام) در انتشار علم و سنت نبوی می‌توان درنظر گرفت این است که اساساً رشد علمی در بلاد اسلامی در سده اول چگونه صورت گرفت.

یکی از رویکردهایی که در مورد نقش امام علی(علیه السلام) در انتشار علم و سنت نبوی می‌توان درنظر گرفت این است که اساساً رشد علمی در بلاد اسلامی در سده اول چگونه صورت گرفت.

Other مقاله, مذهبی

وجود مبارک اميرالمؤمنين(ع) با اينکه به همه اوضاع و احوال کشور و مردمش آگاه بود و به ويژه يتميان و مستمندان و بيوه زنان و نيازمندان را لحظه اى از نظر دور نمى داشت

قلمرو استخاره جايي است که بين دو مباح يا چند شيوة اجرايي انجام واجب و مستحب يا دفع شرّ ظالم و دفع گناه و مکروه مردد باشيم.

حضرت آیت الله مظاهری با تاکید بر این که سیره زندگانی حضرت زینب(س) الگوی همه زنان جامعه اسلامی است، تصریح کرد: جامعۀ کنونی باید آن حضرت را سرمشق خود قرار دهد و ...

بازخوانی مطالبات و رهنمودهای قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی از جامعه قرآنی، متسابقین و دست اندرکاران برنامه ها، محافل و مسابقات قرآنی می تواند چراغ راه همه ما در ادامه این مسیر ارزشمند باشد.

حضرت امام هادی علیه السلام با آموزش دادن "زیارت جامعه کبیره" نقش مهمی در استحکام بخشیدن به عقاید شیعیان و پیوستگی عاطفی آنان با اهل بیت(ع) ایفاء کردند؛ آنگونه که تا امروز، همچنان این زیارت، یک متن مرجع در ایمن سازی عقیدتی جامعه امامیه محسوب می‌شود.

تعدد و گوناگونی برخورد امام علی (ع) در خصوص مخالفان حکومت، خود اشاره بر ضرورت، اهمیت و جایگاه مصلحت در دستگاه سیاسی شیعه دارد؛ به‌طوری‌که حاکم جامعه‌ی اسلامی می‌تواند بر سبیل مصلحت حکم نموده و به‌جای اجرای مجازات اصلی معاندان و مخالفان، مجازات حصر و عدم دخالت آن‌ها در امور اجتماعی را در نظر بگیرد. آنچه در ماجرای عایشه همسر پیامبر صورت پذیرفت، مؤید

علم کلام در عصر امام محمد باقر(ع) به شکلی جدید از درون آموزه های اسلامی پدید آمد. امام(ع) کوشید تا در برابر عقلگرایی و اختیارگرایی محض فلسفی معتزلیان واکنشهایی بر پایه اصول اسلامی انجام دهد.

امام صادق(ع) در احاديث زيادی عباراتی چون «کان أبی يفعل کذا» يا «کان ابی يقول کذا» به کار می برد که اين جمله ها نشان دهنده استمرار و تداوم رفتار يا گفتار است.