مقاله, مذهبی

آن چه در اين مقاله به صورت مختصر مورد توجه قرار گرفته است، ماهيت اعتقادي و ديني صهيونيسم و يهود است. آن گاه روشن مي‌شود که بسياري از رفتارهاي ضد بشري و جنگ طلبانه آنان در طول تاريخ،‌ به ويژه در دهه‌هاي اخير،‌ براساس تعاليم ديني و اعتقادي آنان شکل گرفته است.

در سال 2003م. شايعه‌اي در ميان مردم مصر رواج يافت و در همه جا فراگير شد. اين شايعه از آنجا رواج يافت که «شيخ محمود الحنفي» از شيوخ «الازهر» و تعبيرکنندة خواب، در برنامة تلويزيوني زندة خواب و رؤيا؛ کانال سه تلويزيون مصر، در پاسخ به درخواست زني براي تعبير خواب، اعلام نمود که مهدي(ع) متولد شده است.

ادامه مقاله, مذهبی

آيت الله يزدي گفت: من در اين مسأله قاطع و مصر هستم که مبناي صددرصد قطعي علمي و فقهي ما اين است که فقط يک نفر مي‌تواند حاکم باشد و حضور چند نفر در رهبري کشوري که بر اساس مباني اسلامي اداره مي‌شود، به نظر من بر خلاف مبناي صددرصد و قطعي اسلام است.

هر نوع عرفان و معنويتي که بگويد من شما را از طريق حذف شريعت به معنويت مي رسانم ; قطعا عرفان قلابي است.در عرفان و معنويت ناب اسلامي اصالت با دعوت به خدا مي باشد ولي پشت پرده عرفان هاي قلابي دعوت به خود و مريدبازي است.

بيش‌ از يک‌ دهه‌ است‌ که‌ اردوگاه‌ مترجمان‌ الاهيات‌ ليبرال‌ - مسيحي‌ درحوزه‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ اسلامي‌ - شيعي‌ فعال‌ شده‌اند.آنان‌ مي‌کوشند قرائتي‌ ليبرال‌ - پروتستان‌ و گاه‌ بودايي‌ از اسلام‌ و تشيع، ارائه‌ دهند.

ابن تيميه پيشگام جدليون سني است که اعتقادات شيعي را به شيوه اي نظام مند و با شدت تمام مورد انتقاد قرار مي داد. علماي وهابي با الهام از آثار ابن تيميه شيوه وي را در اهانت و توهين به شيعيان در پيش گرفته اند.

چون ولى فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايى برخوردار است و رعايت کمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه اى بيان شود که هيچ گونه تأثير سويى بر قداست و جلالت جايگاه ولى فقيه نداشته باشد.

تعطيلي ظاهري فعاليت هاي انجمن حجتيه در سال61، موجب شد که نام اين تشکيلات تا مدت زيادي از ادبيات سياسي جامعه ما حذف شود، اما براي آگاهان مسائل سياسي مسلم بود که تلاش هاي سازمان يافته اين گروه در جهت اهداف آشکار و پنهان آن همچنان ادامه دارد...

برخي باورها آنچنان در روح و جان گروهي از افراد رخنه دارند که گويي جز آن نمي تواند چيز ديگري باشد اما باورهايي مثل صحبت با ارواح، تاثير زندگي جنيان بر روي آدمها و مقولاتي از اين دست، گاه انسانهاي بي گناه را به کام مرگ مي کشد.

اقداماتي که از زمان انفجار مرداد ماه سال گذشته در مسجد ابوبکر باکو تا کنون پيرامون مساجد آذربايجان اتفاق مي افتد جملگي برگهايي از سياست مسجد ستيزي دولت باکو محسوب مي گردد که هر از گاهي متناسب با شرايط ورق مي خورند.

63 از 64