مقاله, مذهبی

تعطيلي ظاهري فعاليت هاي انجمن حجتيه در سال61، موجب شد که نام اين تشکيلات تا مدت زيادي از ادبيات سياسي جامعه ما حذف شود، اما براي آگاهان مسائل سياسي مسلم بود که تلاش هاي سازمان يافته اين گروه در جهت اهداف آشکار و پنهان آن همچنان ادامه دارد...

برخي باورها آنچنان در روح و جان گروهي از افراد رخنه دارند که گويي جز آن نمي تواند چيز ديگري باشد اما باورهايي مثل صحبت با ارواح، تاثير زندگي جنيان بر روي آدمها و مقولاتي از اين دست، گاه انسانهاي بي گناه را به کام مرگ مي کشد.

Other مقاله, مذهبی

اقداماتي که از زمان انفجار مرداد ماه سال گذشته در مسجد ابوبکر باکو تا کنون پيرامون مساجد آذربايجان اتفاق مي افتد جملگي برگهايي از سياست مسجد ستيزي دولت باکو محسوب مي گردد که هر از گاهي متناسب با شرايط ورق مي خورند.

کسانى که شرک را به معنى «تعلق و توسل به غير خدا» تفسير مى‏کنند، حرفشان تنها در صورتى صحيح است که ما براى ابزار و وسائط موجود، «اصالت و استقلال‏» قائل شويم، وگرنه چنانچه آنها را وسايلى بدانيم که، به مشيت و اذن الهى، ما را به نتيجه مى‏رسانند از مسير توحيد خارج نشده‏ايم.