مقاله, مذهبی

اقداماتي که از زمان انفجار مرداد ماه سال گذشته در مسجد ابوبکر باکو تا کنون پيرامون مساجد آذربايجان اتفاق مي افتد جملگي برگهايي از سياست مسجد ستيزي دولت باکو محسوب مي گردد که هر از گاهي متناسب با شرايط ورق مي خورند.

کسانى که شرک را به معنى «تعلق و توسل به غير خدا» تفسير مى‏کنند، حرفشان تنها در صورتى صحيح است که ما براى ابزار و وسائط موجود، «اصالت و استقلال‏» قائل شويم، وگرنه چنانچه آنها را وسايلى بدانيم که، به مشيت و اذن الهى، ما را به نتيجه مى‏رسانند از مسير توحيد خارج نشده‏ايم.