( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: استعمار کهن و کشورهای اهل سلطه با یک سیاست مهم و تاثیر گذار در قرون اخیر توانسته اند روز به روز نفوذ نرم خود را در میان سایر کشور ها و مخصوصا کشورهای اسلامی انجام دهند . " تفرقه بینداز و حکومت کن" راهکار و سیاستی است که آنها برای قدعلم کردن کشورها خصوصا مسلمانان درپیش گرفته اند در این راستا آنها با ایجاد فرقه هایی در میان مسلمانان با این نگاه که فرقه ضاله بهائیت را در بین شیعیان و فرقه ضاله و خشن وهابیت را در بین اهل سنت به راه انداخته اند تا بتوانند مطامع خاص خود را پی گیری کنند. برای بررسی وجوه اشتراک وهابیت و بهائیت و نحوه تامین مالی آنها گفتگویی را با محمدمهدی نادری قمی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) انجام داده ایم که مشروح آن را می خوانید.
 

بهاییت چگونه و با استفاده از چه روش هایی تبلیغ می شود؟

در مباحث روانشناسی و جامعه شناسی بحثی داریم که اگر بخواهید افکار مردم یک جامعه را عوض کنید دو مدل کلی را باید در دستور کار قرار دهید اول اینکه از پایین به بالا حرکت کنید به این معنی که باید روی تغییر نگرش افراد کار شود تا رفتارشان تغییر کند و با این تغییر او می تواند روی دیگر افراد تاثیر بگذارد و این زنجیره به همین شکل ادامه پیدا می کند، رفتار جمع عوض می شود و نگرش و رفتار اجتماعی به مرور زمان تغییر می یابد.

روش دیگر به این صورت است که با زور می آیند رفتار اجتماعی را عوض کنیم و با این روش کم کم نگرش اجتماعی عوض می شود و منجر می شود تا افراد و نگرش شان عوض شود و رضاخان از این روش حجاب را منع کد و کم کم تحت تاثیرآن افراد جامعه رفتارهایشان عوض شد و در 50سال فرهنگ تغییر یافت. هم اکنون انها با استفاده از این روش ها سعی کردند تا روی بهائیان تاثیر بگذارند و با گذشت زمان و تغییر نسل ها آن را به دیگران اشاعه دهند.
 

شیوه های استفاده بهائیت از رسانه ها را توضیح دهید؟
در عصری که موسوم به عصر ارتباطات است طبعا همه کسانی که می خواهند عقیده ای را به اذهان مردم تزریق کنند از وسایل ارتباط جمعی(رسانه ها) بیشترین استفاده را می کنند. بهائیت نیز از این امر مستثنی نیست و یکی از راهکارهای جدیدی که آنها در عرصه ارتباطات جمعی دنبالش هستند استفاده از عناصر ارتباطی، ابزار و وسایل تبلیغی برای تبلیغ افکار بهائیت و القای افکار پوچ آن به مخاطب است.
امروزه اگر ما گشت مختصری در فضای مجازی بزنیم، می ببینیم سایت های مختلفی وجود دارد که سران بهائیت با استفاده از آنها و نیز با خریدن اوقات مناسب از ماهواره های مختلف سعی می کنند از طریق برنامه های مختلف روی مخاطبان خود تاثیر بگذارند.
اگر نموداری در این رابطه ترسیم شود می بینیم بهائیت متناسب با زمان از آن شکل تبلیغ سنتی خود به حد زیادی فاصله گرفته در این سال ها و بخصوص از سال 2000 به بعد و در این 12 سال در بخش های زیادی از قدرت خود را در فضای مجازی و رسانه ای بکار گرفته است تا از این فناوری های ارتباطی موجود بیشترین استفاده را بکند.
در این راه کسانی هم که بخواهند با افکار بهائیت مبارزه کنند به جای آن مبارزات سنتی در فضای مجازی و فناور های جدید راهکارهای لازم را بیندیشند تا جلوی هجوم بهائیت را بگیرند.


با توجه به آنکه وهابیت و بهاییت هر دو ساخته و پرداخته استعمار جهانی است، بین این دو فرقه ضاله چه وجوه اشتراکی وجود دارد؟

استعمار با توجه به اینکه برای رسوخ در کشورهای دیگر برنامه داشته است، باز این رو بحث تفرقه بینداز و حکومت کن را در جوامع اسلامی ارائه کرد که مهم ترین راهکار آن فرقه سازی بوده است.
آنها با ساختن فرقه های جدید دینی در کشورهای اسلامی سعی کرده اند مسلمانان را به دسته و شعبه های مختلفی تقسیم کنند و به ضعف بکشانند و اگر از این نگاه بیندیشیم می بینیم که اشتراکات زیادی بین بهائیت و وهابیت است.
در حالی که ما زمان قدیم در صدر اسلام دو گروه شیعه و سنی را داریم و در سنی ها نیز 4 گروه شافعی، حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی را داریم و نامی از وهابیت وجود ندارد و در این 300 سال اخیر است که وهابیت پیدا شده و نشاندهنده این است که فرقه وهابیت ساخته دست استعمار برای تفرقه اندازی بین مسلمانان است .
بهائیت هم در شیعه با همین نگاه ساخته شده و با سو استفاده از آموزه های شیعی و منجی آخرالزمان فرقه ای به نام بهائیت را تاسیس می کنند.
بنابراین، یکی از وجوه اشتراک آنها ساخته شدن از سوی استعمار است لذا آنها ارتباط بسیار تنگاتنگی با استعمار دارند وهابیت هم اکنون به شکل گسترده در عربستان از سوی کشورهای غربی حمایت می شود و رابطه با آمریکا دارد و بهائیت هم از بدو تاسیس با انگلیس و امریکا و اسرائیل ارتباط دارد و بیت العدل آنها در حیفای اسرائیل قرار دارد و رفت و آمدهای آزادانه ای به آنجا دارند و این کشور از بهائیان حمایت های همه جانبه ای را انجام می دهد.

 

جز ساخته شدن بدست استعمار این دو فرقه چه وجوه اشتراکی دارند؟
خرافه گرایی عجیب و افراطی که در این دو گروه وجود دارد از دیگر نقاط اشتراک آنهاست، وقتی ریشه های فکری این دو فرقه را بررسی می کنیم می بینیم بشدت تحت تاثیر آموزه های خرافاتی هستند و این افکار خرافی در بنیانگذاران این دو فرقه بشدت دیده می شود. اینها به حدی خرافی بوده اند که وقتی با بحث های منطقی و استدلالی مواجه می شوند، کم می آورند چون این تفکرات بر پایه موهومات پایه گذاری شده اند.
هر دو در طول زمان و هم اکنون حربه ای در دست استعمار برای استفاده از مقاصد در جنبه های گوناگون سیاسی و دینی و اجتماعی و فرهنگی هستند. هم اکنون می بینیم تندروهای وهابی به عنوان عمالی هستند که در هر یک از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها که از اینها به عنوان ابزار برای رسیدن به مطامع خود استفاده می کنند، حضور دارند.


با توجه به تبلیغات گسترده و استفاده وسیع از فضای رسانه ای و دیگر اقدامات منابع مالی بهائیت از چه طرقی تامین می شود؟

بهائیت با توجه به اینکه دست ساخته استعمار است و در دامن آن رشد یافته و هم اکنون در خدمت آنها است به طرق مختلفی از حمایت مالی آنها بهره مند می شود تا آنها را سرپا نگه دارند و اسناد مختلفی در این باره وجود دارد که آمریکا از سلفی های تندرو نیز حمایت می کند و همچنین اسرائیل نیز بهائیان را تامین می کند.


انتهای پیام

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر