( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: استعمارگران باتجربه ای که از جنبش های مسلمان بخصوص مردم ایران به عنوان سمبل شیعه، بدست آورده اند بر آن شدند تا پایه های اعتقادی مردم را مورد تردید قرار دهند. از این رو در ایران مرامی را بوجود آوردند که بعدها به بهائیت مشهور گشت. این فرقه ضاله از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به مذهب حقه شیعه فروگذار نمی کند. از این رو و در واکاوی فعالیت های اقتصادی و رسانه ای آن با حسن هانی زاده، کارشناس مسائل بین المللی گفتگویی انجام دادیم که در ذیل می خوانید:


تمرکز جمعیتی بهاییت در جهان اغلب در کدام کشورهاست و بیشترین جمعیت این فرقه ضاله در چه کشوری استقرار دارد؟
تمرکز اصلی بهاییان در فلسطین اشغالی است و از ده ها سال پیش به عنوان پایگاه آنان تلقی شده و هر ساله هزاران بهایی از سراسر جهان به این کشور رفته و مراسم خاص خود را برگزار می کنند. پس از آن قاهره در مصر و استانبول در ترکیه و کشورهای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه و آمریکا به لحاظ پراکندگی جغرافیایی، بیشترین گستردگی را در تمرکز جمعیتی این فرقه ضاله دارند.


این افراد با یکدیگر ارتباط هم دارند یا به دلیل این پراکندگی جدا و بی خبر از یکدیگرند؟
افراد این فرقه از طریق وسایل جمعی به ویژه فضای مجازی با یکدیگر در ارتباط بوده و تعاملی حساب شده، دقیق و سیستماتیک با هم دارند و برنامه های خود را کاملا با یکدیگر هماهنگ می کنند.
 

استفاده ابزاری بهاییت از رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به چه صورت است و کدام کشورها در این زمینه به آنها خدمات ارائه می کنند؟
با توجه به اینکه لابی صهیونیستی بیش از 5 هزار رسانه در آمریکا در اختیار دارد، و آزادی نسبی در آمریکا برای آنها فراهم است، فرقه ضاله بهاییت تمرکز خاص روی رسانه های آمریکایی داشته و پس از آن فرانسه و انگلیس دو کشوری هستند که این فرقه توانسته از رسانه های آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده و بهاییت را گسترش دهد.
 

منابع مالی بهاییت از کجا تامین می شود، آیا از نظر اقتصادی در اقلیت به سرمی برند و ضعیف هستند یا برعکس؟
از آنجایی که بهاییان از ده ها سال پیش و حتی از یکصد سال گذشته به این طرف، در زمینه اقتصادی فعال بوده، مشکل مالی ندارند چرا که در حقیقت به نوعی اقتصاد خودگردان در دست دارند و از طریق رهبران خود تامین می شوند. آنها موظف هستند هر ساله به صندوق بهاییان که عمدتا این صندوق در آمریکا و فرانسه مستقر است، کمک کنند تا با گردش مالی و سرمایه گذاری در سهام، سود عالی نصیب آنها شده و خروجی آن را صرف فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به ویژه تبلیغات بکار گیرند.

سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و در دست داشتن بخش عمده ای از اقتصاد جهان، موجب شده بهاییان مشکل تامین منابع مالی نداشته باشند. بهاییان و یهودیان دو مجموعه ای در جهان هستند که در بُعد اقتصاد فعال بوده و در واقع بخشی قابل توجهی از اقتصاد جهان در دست آنهاست؛ این دو گروه به موازات یکدیگر حرکت می کنند و از ده ها سال گذشته در حوزه تجارت و اقتصاد فعال هستند. بهاییان از طریق کمک های مالی به افراد خود تلاش می کنند، به اهداف شان نزدیک شده و بر آن تاکید داشته باشند.


ارتباط بهاییت با رژیم صهیونیستی به چه صورت است؟ آیا حمایتی از سوی این رژیم جعلی می شوند؟
از آنجا که پایگاه اصلی بهاییان، فلسطین اشغالی است، گفته می شود سالانه حدود هزار تن بهایی از سراسر جهان به فلسطین مسافرت می کنند و شبکه های اسراییلی از آنها حمایت خاص می کنند. به همین دلیل رفت و آمد آنها به فلسطین راحت صورت می گیرد.
 

کدامیک از اقدامات مخرب در جهان اسلام به ویژه تشیع در سال های اخیر از سوی بهاییان صورت گرفته است؟
این فرقه همکاری اطلاعاتی با موساد و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) داشته و به نظر می رسد بخش عمده ای از سوژه های اطلاعاتی و جاسوسی خود را در اختیار این دو سازمان قرار می دهد. بهاییان بیشتر فعالیت های خود را زیرزمینی انجام می دهد و قدرت ریسک بالایی ندارند، اما درک شتار شیعیان در پاکستان و سوریه و مسلمانان فلسطین از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند.
 

چگونه می توان مقابل جریان سازی ها و تبلیغات بهاییان ایستاد؟
از آنجایی که تفکر شیعی برخاسته از اعتقادات مردم ایران و شیعیان این سرزمین است، می توان از طریق نقد افکار و اعتقادات این فرقه ضاله و ارتباط آنها با دستگاه های انگلیسی و فرانسوی، چهره واقعی و حقیقی آنها را برای افراد به ویژه جوانان آشکار کرد، جریان سازی خبری شیعه علیه بهاییت می تواند فعالیت های آنها را خنثی کند.


بهاییت برای تبلیغ و گسترش فرهنگ خود چه اقداماتی انجام می دهد و از چه ابزاری استفاده می کند؟
رسانه های مختلف از جمله شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی به ویژه فیس بوک حتی استفاده از بروشور از ابزارهای اصلی این فرقه برای رسیدن به اهداف است. رسانه های غربی تلاش می کنند به نوعی بر افکار جوانان شیعی تاثیر بگذارند و این جریان ها به ویژه بهاییت، از مسیر روان شناختی اجتماعی می توانند بر فرهنگ کشورها سیطره پیدا کرده و در آن نفوذ کنند؛ چنانچه که در مصر علی رغم اینکه این کشور، جامعه ای اسلامی محافظه کار بود، نفوذ کرده و در میان جمعیت های مختلف به ویژه مسیحیان قبطی تاثیر بگذارند.
 

هالیوود چطور؟ آیا بهاییان آن را هم در خدمت خود می گیرند؟
بله.هالیوود یکی از ابزارهای قوی است که بخشی از آن در اختیار فرقه ضاله بهاییت است و از طریق آن نقش پررنگ و تاثیرگذاری در جریان سازی فرهنگی و اجتماعی علیه شیعه ایفا می کنند.


انتهای پیام