( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: روز مباهله یکی از روزهای به یادماندنی در تاریخ اعتقادی و مذهبی شیعه است که در این روز عده ای از مسیحیان نجران به دین اسلام روی می آورند، درباره این روز بین شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد و روایات زیادی در منابع مربوط به این دوفرقه وجود دارد ، برای درک بهتر چرایی نام این روز و وقایعی که در آن رخ داده و نیز جایگاه فاطمه زهرا(س) در آیه مباهله گفتگویی رابا دکتر نوروز امینی استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام داده ایم که مشروح آن را می خوانید.
 

مباهله یعنی چه؟
مباهله به معنای لعن و نفرین کردن است.
 

روز مباهله چه روزی است؟ جریان مباهله رسول الله (ص) چگونه بوده است؟
در تاریخ اسلام آورده اند که از این قرار بوده است که عداه ای از مسیحیان نجران خدمت رسول ا.. می رسند و پیامبر آنها را به اسلام دعوت می کنند اما آنها در ایمان آوردنشان شک می کنند پیامبر همه راهها را برای ایمان آوردن آنها به کار میگرد و آنها راضی نمی شود و در آخر به آنها می فرماید که اگر شک دارید که من رسول خدا هستم بیایید مباهله کنیم به این صورت که شما عزیزترین کسان و من هم عزیزانم را می آورم و به منطقه دوری برویم و از خداوند بخواهیم هر کدام از ما دو گروه راکه دروغ می گوییم مورد لعن و نفرین و عذاب خداوند قرار بگیرد و مسیحیان از این پیشنهاد خوششان می آید و می گویند این مورد برای اثبات حقانیت خوب است .


روزی را قرار می گذارند تا درآن روز مباهله انجام می شود و مسیحیان نجران روز مباهله درمیان خود بحث می کنند که چه کسانی را با خود ببرند و آیا این فرد واقعا پیامبر هست یا نه که اگر باشد ما واقعا دچار عذاب خواهیم شد. تصمیم می گیرند اول ببینند که پیامبر(ص) چه کسانی را با خود می آورد اگر محمد از ارتش و یا از اطرافیانش کسی را بیاورد معلوم است که در صحت ادعایش تردید دارد و می خواهد این افراد را قربانی کند اما اگر نزدیکانش را بیاورد یعنی بر حرف خود مطمئن است و نباید با او مباهله کنیم.


روز مباهله که می رسد می بینند پیامبر "حسن و حسین و امام علی و فاطمه زهرا " را با خود آورده است از افرادی که آن اطراف بوده اند می پرسند همراهان پیامبر چه کسانی هستند ، می گویند علی داماد و پسرعمویش و خانم همراه دخترش است که پیامبر ایشان را پاره تن خود می داند و آن دو پسر بچه نوه های دختریش هستند که پیامبر(ص) آنها را از فرزندش هم بیشتر دوست می دارد.
وقتی اینها این صحنه را می بینند که پیامبر نزدیک ترین افراد به خودش راآورده است و کسانی که نزدیک تر از اینها به او نیست می فهمند آنقدر رسول الله برحقانیت دعوتش مصر است که می داند هیچ آسیبی به آنها نی رسد وگرنه او این نزدیکانش را نمی آورد .
اینجا بود که پیش پیامبر می روندو می گویند ما از مباهله منصرف شده و ایمان آورده ایم شما را رسول الله اید و ما به شما غرامت را می پردازیم .
 

درباره جایگاه حضرت فاطمه(س) در آیه مباهله توضیح دهید ؟
یکی از بحث های که بین شیعه و اهل سنت مطرح است اینکه آیا زنان پیامبر جزو اهل بیت او هستند یا خیر؟ شیعه با استناد به این آیه مباهله می گویند که زنان پیامبر(ص) نمی توانند جزو اهل بیتش باشند البته ما به نشانه های دیگر و آیات دیگری هم استناد می کنیم اما یکی از مستندات ما در این باره آیه ماست .با توجه به اینکه پیامبر در زمان بعثت زنان زیادی داشت از بین همه آنها حضرت فاطمه(ص) را برای مباهله اورد و این نشان از جایگاه والای این حضرت دارد و این آیه ای که ذکر شد، خداوند در این آیه شان بالایی به حضرت فاطمه داده است که هیچ فرد دیگری درآن شریک نیست.
 

مباهله درتاریخ سیاسی اسلام به ‌ویژه درتکوین اعتقادات شیعی، چه نقشی داشته است؟
آیه مباهله صرفا یک ماجرا را بیان نمی کند و گزارش یک حادثه تاریخی نیست بلکه دقت در کلمه کلمه این آیه ما را به مواردی منتج و به مباحثی می رساند که بسیار مهم اند . ما با اهل سنت و دیگر فرق آن بر سر اینکه چه کسانی اهل بیت پیامبر(ص) هستند اختلاف داریم .آنها می گویند ما مرجعیت علمی اهل بیت(ع) را قبول داریم اما می گویند این افرادی که شما معرفی می کنید نیستند بلکه زنان پیغمبر هستند. در این زمان فردی مانند عایشه اهل بیت رسول ا... می شود وقول و فعل او برای ما حجت می شود اما ما با استناد به این آیه می گوییم نخیر این برداشت نادرست است و اگر اینگونه بود پیغمبر باید زنانش را برای مباهله می آورد.


در آیه آمده است "ابنائنا و ابنائکم "به این معنا که شما پسرانتان را بیاورید ما نیز پسرانمان را می آوریم . یک ایراد اینکه حسن و حسین فرزندان پیغمبر نیستند بلکه نوه های اشان هستند .شما چرا اینها را ابن رسول ا... می گویید و بطور مثال امام رضا که با چند پشت به او می رسد را پسرش می نامید .پس با توجه به این آیه و نیز عمل پیغمبردرمی یابیم خدا و رسول او حسنین را فرزندان او می دانند.چون از نظر نسبی متصل هستند و طهارت و پاکی را از پدربزرگشان به ارث بردند پسرش محسوب می شوند.
 

در این آیه رسول الله (ص)می گوید زنانتان را بیاورید ما نیز زنان مان را می آوریم و شما نیز زنان تان را بیاورید ما هم خودمان را می آوریم و شما هم خودتان را بیاورید اینجا سوال پیش می آید چرا علی رابا خود آورد ؟ هدف رسول از این کار چه بود؟ شیعیان استناد می کنند رسول ا... علی را نفس خود می دانست و حدیث از پیامبر داریم "من و علی از یک درختیم"شایسته است همه گروه های شیعه روی این آیه تامل و تدبر بیشتری کنند.
شبستان


انتهای پیام