( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: مقام معظم رهبري در روز اول سفر به قم و در ديدار عمومي با مردم، به وجود کليساهاي خانگي هشدار دادند، با توجه به اينکه پشت پرده اين کليساهاي خانگي فرماسونرها هستند، حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه، طي يادداشتي به بررسي تأثير اين جريان بر فرهنگ کشور پرداخته است:

جريان فراماسونري، عامل و ريشه اصلي همه ضدفرهنگ‌ها در جوامع بشري است به همين دليل، ضرورت دارد که به عنوان گفتار مستقلي بدان پرداخته شود.
واژه فرماسونري از واژه انگليسي «Freestone mason» به معني سنگ‌تراش ظريف کار يا بنّاي آزاد گرفته شده است. اعضاي فراماسونري را فراماسون يا ماسون و ساختمان و مرکز فعاليت‌ ماسون‌ها را لژ مي‌نامند. پيشينه ماسون‌ها، ارتباطي با ماسون دوره جديد ندارد. توضيح مطلب اين که بعد از سقوط امپراطوري روم و ويراني شهرها و تبديل آنها به دهکده‌هاي کوچک، مردم به توسعه شهري پرداختند و با تجارت به ثروت زيادي دست يافتند.

* ماسون‌ها از آموزش حرفه‌ خود به ديگران امتناع مي‌ورزيدند و به اين دليل ثروت فراواني به دست آوردند

ماسون‌ها يا معماران به دليل ساختن کليساها، هسته اصلي تشکيل دهنده شهرها بودند. اين افراد از آموختن حرفه خود به ديگران جلوگيري مي‌کردند و پاداش مادي فراواني مي‌بردند. اتحاديه فراماسون‌ها يا بنايان آزاد به عنوان سازمان صنفي در سال 1093 ميلادي شکل گرفت در آن زمان فراماسون‌ها يک سازمان صنفي به شمار مي‌آمدند و هيچ جنبه سياسي نداشتند و تنها با تشکيل کلاس‌هايي (لژها) سعي در پيشبرد اهداف صنفي خود داشتند و اين اهداف تا آخر قرن هفدهم ادامه يافت.

سال 1717 ميلادي، آغاز انحراف مسير فراماموسون‌ها توسط انگليسي‌ها بود. محافل جديد اين جريان در قرن هجدهم، کشورهاي فرانسه، هند، آلمان، هلند، سوئد، پرتقال، ايتاليا و غيره را دربرگرفت و از مرز 1600 لژ گذشت. همه اين لژها موظف بودند اصول و عقايد خود را مخفي نگه دارند. فراماسون‌ها در همين دوره بود که تاريخ باستاني، براي خود ساختند و سلسله خود را به حضرت آدم «عليه‌السلام» نسبت دادند.

* شکل‌گيري فراماسونري در ايران با فعاليت‌هاي فرهنگي

فراماسونري، اولين جنبش روشنفکري در ايران به شمار مي‌آيد، اعضاي اين جنبش به لحاظ سري بودن اطلاعات، سوگند مي‌خورند که در بيرون از لژ، مطالب را فراموش کنند. اين رويکرد، وجه تسميه فراموش‌خانه‌ براي لژهاي فراماسونري در ايران گرديد. فعاليت فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوي اول، بيشتر محدود به عرصه فرهنگي بود ولي برخي از آنها توانستند به مقامات حکومتي دست يابند. ميرزا ملکم‌خان، روشنفکر و تحصيل‌کرده پاريس، اولين لژ فراماسونري ايران را با حمايت «ميرزا آقاخان صدراعظم» تأسيس کرد، ولي فعاليت‌هاي مخالف با مصالح جامعه سبب شد تا به دستور ناصرالدين‌شاه، لژ او تعطيل گردد و به عراق تبعيد شود. پي‌گيري ميرزا حسن‌خان مشيرالدولة، موجب عفو او شد و سپس سفير ايران در مصر و انگلستان و در سلطنت مظفرالدين‌شاه، سفير ايران در رم شد و خيانت‌هاي متعددي مرتکب شد.

* «کاپيتولاسيون» نتيجه همکاري فراماسوني ايران با غرب بود

لژهاي فراماسونري متعددي همچون لژ پهلوي و لژ مولوي در ايران با گسترش روابط سياسي ميان انگلستان و حکومت پهلوي دوم تأسيس شد و رجال و فعالان سياسي و نمايندگان مجلس شورا و سنا مانند حسنعلي منصور، عباس آرام و شريف امام در آنها عضويت يافتند و به فعاليت‌هاي عمده‌اي همچون مساله کاپيتولاسيون در جهت حفظ منافع دولت‌هاي غربي به ويژه انگلستان انجام دادند.

* اعتقادات فراماسونري

اعتقادات متفاوت در ماسون‌ها، دليل بر نفي اعتقادات مشترک نيست. براي نمونه، تقديس شيطان،‌ الهه‌هاي ملل باستان، اعتقاد به اومانيسم، ماترياليسم، عدم اعتقاد به روح و امور فرامادي، اعتقاد به سليمان نه به عنوان نبي بلکه به عنوان پادشاه، جادوگر و ماسون اعظم، علاقه افراطي به علوم طبيعي، اعتقاد به قدرت برتر صاحب و گروه ماسوني درجه 23 اعتقاد به ساخت معبد سليمان به عنوان پايتخت عقيدتي در بيت‌المقدس قبل از ظهور ضدمسيح، اعتقاد به ظهور ضدمسيح يا دجال يا فرعون جديد در ابتداي دهه اول قرن 21 و شروع حکومت جهاني شيطاني توسط او.

*‌ ويژگي‌هاي ماسون‌ها

1- يک ماسون براساس اصل اول قانون اساسي فراماسون‌ها، تنها مجبور به پيروي از قوانين اخلاقي است و تعهدي جز اين ندارد. هر چند برخي از لژهاي آمريکايي و انگليسي، به صورت لفظي و يا غرض سياسي در خاورميانه،‌ اعتقاد به خدا را مطرح مي‌کنند و مقصودشان خداي اختصاصي صهيونيست‌ها يعني يهوه صبايوت است.
2- فاش نکردن و ناشناخته نگه داشتن اسرار و رموز سازمان نه فعاليت و اعضاي آن.
3- آغاز ورود يک فرد به لژ، معرفي سه ماسون بعد تحقيقات و انجام آزمايش و سپس رأي نهايي مجمع شوراي عالي. آزمايش‌هاي ويژه مردان عبارتند از: آزمايش هوا، آزمايش آتش، آزمايش خون و آزمايش آب.
فرد در آزمايش هوا بايد خود را حلق آويز کند هر چند طناب از حلقه‌اي عبور کرده که با کوچک‌ترين سنگيني رها مي‌شود. داوطلب، در آزمايش آتش بايد تپانچه‌اي را که به او داده مي‌شود پر از تير کند. و روي شقيقه خود شليک کند البته اين تپانچه به گونه‌اي طراحي شده که فقط باروت مي‌سوزد و گلوله‌اي از آن خارج نمي‌شود. فرد در آزمايش خون، شمشيري را در شکم مجسمه‌اي که پارچه‌اي مشکي پر از خون در خود دارد، فرو برده تا او را براي قتل در مواقع ضروري آماده سازند. به داوطلب در آزمايش آب، طنابي آويزان مي‌کنند و سرش را به داخل استخر آبي برده و به او مي‌گويند زير آب باشد تا وقتي که به وسيله طناب به او فهمانده شود.

*‌ اهداف فراماسونري

فعاليت‌هاي فراماسونري در کشورهاي مختلف متنوع و دربردارنده عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي است. فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و تکنولوژيکي اين جريان در قرن اخير توسط آمريکا و رژيم صهيونيستي براي حمايت از گروه‌هاي شيطان‌پرست و ترويج فساد و فحشا صورت مي‌پذيرد.

* تلاش براي چند دستگي در اديان الهي از فعاليت‌هاي فرامانسونري‌ها است

فعاليت فرهنگي فراماسونري نيز با نفوذ در اديان اسلام و مسحيت، جهت تضعيف آنها و رواج فرقه‌گرايي انجام مي‌‌گيرد. رواج بهائيت و قاديانيه و وهابيت در اسلام و نوانجيلي‌ها در مسيحيت در همين راستا قرار دارد. حمايت فراماسونري از يهود بدين لحاظ است که بيشتر يهوديان ساکن سرزمين‌هاي اشغالي، عضو لژهاي ماسوني هستند. همه اين فعاليت‌ها با اهداف ذيل دنبال مي‌شوند:
1- نابودي تمام مظاهر توحيد و يکتاپرستي در جهان.
2- تخريب مسجدالاقصي جهت يافتن و بازسازي معبد سليمان و پرکردن آن از بت‌ها و نمادهاي ماسوني.
3- دست‌يابي به قدرت در تمام کشورهاي جهان و برقراري حکومت جهاني شيطاني با حاکميت دجال.

*‌ آمريکا و فراماسونري

شواهد فراواني از جمله ماسون بودن امضاکنندگان بيانيه استقلال آمريکا در سال 1776 ميلادي و ماسون بودن افرادي شاخصي همچون «بنجامين فرانکلين و توماس جفرسون» بر حاکميت فراماسونري در کشور آمريکا دلالت دارد. جرج واشنگتن، اولين رئيس جمهور آمريکا، لقب استاد اعظم فراماسونري را داشت و بيشتر روساي جمهوري اين کشور به جز افرادي چون «ابراهام لينکلن و جان‌کندي» عضو فراماسونري بوده‌اند.

* فراماسونري‌ها بر روسأي جمهور آمريکا تسلط داشته و براي مبارزه با شوروي تاکتيک‌هايي انجام دادند

چهره جرج واشنگتن، ستاره داوود يا شش‌گوش بر دلار آمريکا سيزده خط (هفت‌خط سفيد و شش خط سياه) بر پرچم اين کشور، obelisk پارک مرکزي نيويورک، بناي يادبود ماسوني جرج واشنگتن و علامت‌هاي ديگر که جملگي علايم جريان شيطاني است، شواهد ديگري بر فراماسونري بودن کشور آمريکا است، درج عبارت « IN GOD WE TRUST» بر روي اسکناس‌هاي آمريکايي از سال 1957 به بعد، تاکتيکي براي مبارزه با حکومت کمونيستي شوروي و فريب افکار عمومي است.
نفوذ آمريکا در کشورهاي اسلامي به جايي رسيده که علاوه بر تسلط بر وهابيت، به تغيير شکل جمرات در عربستان که نماد مبارزه با شيطان است،‌ منجر شده است. ولي افسوس که برخي از حاکمان کشورهاي اسلامي، در خواب زمستاني به سر مي‌برند.
فارس
 


انتهای پیام

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر