( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: دکتر "محمد فهد القحطاني " در گفت‌وگوي تفصيلي خود با شبکه تلويزيوني "الحوار " به بررسي فساد در خاندان سعودي، وضعيت حقوق بشر و وضعيت سياسي در اين کشور پرداخت.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي در آغاز اين گفت‌وگو به بازداشت‌ شخصيت‌هاي سياسي و حقوقي در اين کشور پرداخت و گفت: يکي از وکلاي معروف عربستان و از قضات سابق اين کشور که داراي پرونده حقوقي درخشاني است، به خاطر فعاليت حقوقي خود در داخل کشور مجازات و به زندان افتاده است تا اراده او را درهم بشکنند و بعد از خارج شدن ديگر نتواند حرف بزند.

وي افزود: من مي‌خواهم اوضاع کشورمان را اصلاح کنم تا مردم با حقوق تضمين شده خود زندگي کنند.

القحطاني اين پرسش را مطرح کرد که چرا بايد بسياري از مردم کشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي براي برخورداري از آزادي مجبور شوند از کشور خود سفر کرده و به ساير مناطق جهان برود و چرا شهروندان سعودي بايد بگويند که ما چيزي از اين کشور نمي‌خواهيم و با وجود اينکه کشورمان ثروتمند است، ما مي‌خواهيم از اين کشور برويم؟

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي تاکيد کرد که مردم مي‌خواهند نظام، شرافت انساني همگان را حفظ کند نه اينکه بر مردم حکومت کنند و درسايه آن مردم سرکوب شوند، اين امر قابل قبول نيست.

* مردم عربستان بايد خود بر سرنوشتان حاکم باشند

محمد فهد القحطاني تصريح کرد: در کشور عربستان اجراي دقيق و درست شريعت اسلامي و جلوگيري از نقض حقوق مردم فقط در صورتي امکان‌پذير است که مردم اراده امور را خودشان به دست داشته باشند.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود ثروت هنگفت نفتي عربستان، شمار زيادي از جوانان اين کشور بيکار هستند و همزمان تعداد زيادي از اتباع ساير کشورها در اين کشور مشغول بکار مي‌باشند، تصريح کرد: اين امر يکي از تضادهاي موجود در کشور و من سخن شما را تاييد مي‌کنم.

* خزانه عظيم عربستان به جيب طبقه‌اي خاص مي‌رود

القحطاني در اشاره به تقسيم ناعادلانه ثروت در کشور عربستان و بهره مندي يک قشر خاص از آن تصريح کرد: خزانه کشور عربستان مملو از پول است اما اين پول‌ها به دست طبقات مختلف مردم نمي‌رسد بلکه يک طبقه خاص است که از اين پول‌ها بهره مي‌برد.

وي گفت: الان وضعيت مردم کشور بر سر دو راهي قرار دارد به گونه‌اي که يا بايد با همه مردم تعامل و براي آنها اشتغالزايي شود و به آنها کمک هاي اقتصادي صورت گيرد يا همچنان از منافع اين طبقه خاص جامعه عربستان حفاظت شود.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي در پاسخ به اين سوال که آيا در عربستان سعودي هر فردي براساس صلاحيت و شايستگي خود امور را در دست دارد و تا چه ميزان اين معيار در عربستان اجرا مي شود، گفت: اين سوال مطرح است که آيا وزيري که براي پست وزارتخانه تعيين مي شود، براي خدمت به طرفي که او را تعيين کرده است، مي‌باشد يا براي خدمت به مردم؟ با کمال تاسف، او معمولا به جاي اينکه به مردم خدمت کند به طرفي که او را تعيين کرده است، خدمت مي‌کند.

* فساد اداري، مالي و سياسي عربستان را دربرگرفته است

وي درباره وضعيت شوراي مشورتي عربستان گفت: شوراي مشورتي عربستان با ساختار کنوني آن خدمتي به مردم نمي‌کند بلکه فقط به کساني که اعضاي مجلس را تعيين کرده‌اند، خدمت مي‌کند.

القطحاني با اشاره به فساد در نظام حاکمه عربستان و ساختار حکومتي آن اين پرسش را مطرح کرد که چرا فساد مالي و اداري در کشور گسترش مي‌يابد؟

وي گفت: در عربستان، تنها فساد اداري و مالي ساده‌اي وجود ندارد بلکه فساد نيز سياسي وجود دارد.

القحطاني افزود: در نظام‌هاي دموکراتيک، نظارت و شفافيت وجود دارد اما اين امر در عربستان وجود ندارد و آن هم به خاطر ماهيت انتصابات سياسي است يعني فردي براي دستگاهي تعيين مي شود و مي‌داند که چهار يا پنج سال يا بيشتر يا کمتر در پست خود قرار دارد بنابراين مي‌خواهد که از اين جايگاه خود استفاده کند و معمولا شيوه آن هم اين است که وي با چند نفر همدست مي شود و بيت‌المال را به سرقت مي‌برد.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: دولت بودجه‌هاي گسترده‌اي براي بخش‌هاي آموزش و بهداشت در عربستان اختصاص مي‌دهد اما بازده آن به ميزان مبلغ اختصاص يافته نيست.

* گزارش فساد گسترده را به شاه عربستان داده‌ايم اما نتيجه‌اي نگرفته‌ايم

وي درباره اينکه آيا جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي موارد فساد، رشوه گيري و نبود شفافيت در نهادهاي کشور را تهيه کرده است، گفت: اين جمعيت در پيام خود به شاه عربستان به تفصيل درباره گسترش فساد اداري که ما آن را ناشي از فساد سياسي مي‌دانيم، اشاره کرده است و ما چهار شيوه اصلي چگونگي به سرقت رفتن بيت‌المال را شرح داده‌ايم که اين سرقت از بيت‌المال همچنان وجود دارد اما نتيجه‌اي از کميته‌اي که براي رسيدگي به آن از سوي شاه عربستان تشکيل شد، بيرون نيامده است.

القحطاني گفت: هم اکنون بيش از يکسال مي‌گذرد اما افراد (متهم به فساد) به صورت علني بازخواست نشده‌اند. ما يک ابتکار سياسي را مطرح کرديم و مردم به آن اميد بستند اما به خاطر وجود برخي افراد داراي منافع و نفوذ در نظام سياسي عربستان، اين ابتکار عمل از مسير اصلي خود منحرف شد.

وي افزود اين سوال مطرح مي‌شود که آيا اين ابتکارعمل به صورت عملي اجرا شد و آيا باعث کاهش نفوذ اينگونه افراد در نظام سياسي شد؟ از نظر من، نفوذ اين افراد کاهش نيافت بلکه همچنان ادامه يافته است و اگر خواسته باشند که عملا فساد مالي و اداري را کاهش يا از بين ببرند، بايد موسسات را قادر به پيگرد مفسدان کرد.

* نهادهاي مبارزه با فساد خود از مفسدان دانه درشت حمايت مي‌کنند

وي گفت: موسساتي که انتظار مي‌رود مفسدان دانه درشت را بازخواست کنند، موسساتي است که در آن بروکراسي حاکم است و نمي‌توانند اين مفسدان را بازخواست کنند بلکه به سراغ افراد ساده‌اي مي روند که مقدار ناچيزي از بيت المال را دزديده‌اند.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي درپاسخ به اينکه مردم عادي اکثرا رياست موسسات کشور را برعهده دارند و نه شاهزادگان سعودي و آنها اداره امور را برعهده دارند لذا بايد بخشي از مسئوليت را برعهده بگيرند اما چرا وظيفه خود را انجام نمي دهند، گفت: ما کسي را مبرا نمي دانيم اما مسئوليت پذيري در حد پست هر فرد است، گاهي سياست معيني از طرف افراد بانفوذ در نظام سياسي به آنها تحميل مي‌شود و او فقط در اينجا نقش يک کارمند را بازي مي‌کند.

وي گفت: هر فردي که بيت‌المال را بدزدد، مسئول است و مردم بايد با فساد اداري و سرقت اموال عمومي مبارزه کنند اما ما بايد معياري را قائل شويم يعني مسئوليت براساس ميزان اختيارات و صلاحيت ها است.

* راه فشار بر نظام عربستان پيوستن مردم به نهادهاي جامعه مدني است

القحطاني درپاسخ به اين سوال که مردم عربستان چگونه بايد مطالبات خود را دنبال کنند، گفت: معتقديم اولين گام اين است که مردم به روند مسالمت‌آميز و سازمان يافته بپوندند که با نهادهاي جامعه مدني در ارتباط است به اين معنا که افراد به يک موسسه بپيوندند که خواهان حقوق مدني و سياسي است.

وي گفت: ر‍ژيم هاي عرب در گذشته مدعي بودند که مردم مطالبه نمي‌کنند اما امروز صداها بلند شده است.
القحطاني گفت: جرياني که به طور مسالمت آميز و علني خواسته‌هاي حقوقي خود را مطرح مي کند، به نتيجه خواهد رسيد و مردم را در روند امور ،مشارکت خواهد داد يا حداقل ظلم را از آنها خواهد برداشت.

وي گفت: کار و فعاليت حقوقي و علني در کشورهاي عربي نظير اين است که شما روي ميدان مين حرکت مي‌کنيد يعني همکاران ما در عربستان به طور خودسرانه دستگير و به زندان افتاده‌اند و ما از آنها دفاع کرده‌ايم.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: کار دشوار است اما مي‌توانيم به مردم خود حداقل بگوييم که براي اصلاح امور تلاش کرده‌ايم و شايد موفق شويم يا نشويم اما ما تلاش مي کنيم. بحث اين نيست که مثلا من علني به حاکم اعتراض کردم اما موفق نشدم پس ساکت مي‌شوم، ما به تلاش خود ادامه مي‌دهيم.

وي درباره عملکرد جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان گفت: جرياني از 20 سال پيش با تشکيل کميته‌ها به دنبال مطالبه حقوق حرکت کرد و ما امتداد اين جريان هستيم. درست است خطرات وجود دارد اما معتقدم نتايج بدست آمده - هرچند اندک باشد- حداقل اين درسها را به جامعه مي‌دهد که مي‌تواند فعاليت مسالمت آميز انجام دهد.

* نظام دادگاه‌هاي سري در عربستان تشکيل داده است

القحطاني درپاسخ به سوالي درباره اينکه شما در هفتم فوريه سال جاري ميلادي خواهان تشکيل کميته حقيقت‌ياب درباره موارد نقض حقوق بشر از سوي وزارت کشور عربستان و همچنين خواهان تشکيل کميته‌اي به نام "مصارحه وانصاف " و کميته "آشتي " شديد،؛ آيا اين درخواست ها موفق بوده‌ايد، گفت: بله، اين درخواست خود نظام را مخاطب قرار مي‌دهد مثلا از زماني که دولت از تاسيس دادگاه‌هاي محرمانه براي محاکمه افراد خبر داد، ما به اين امر به طور علني اعتراض کرديم و نامه‌اي به پادشاه نوشتيم و به 20 مسئول کشور نامه نوشتيم و گفتيم که چنين کاري نبايد صورت گيرد.

وي درپاسخ به سوالي که پاسخ دولت عربستان به اين اعتراض شما چه بود، گفت: درباره محاکمه‌هاي محرمانه، دولت قبول کرد که محاکمه‌ها علني خواهد بود و هرچند که متاسفانه عملا اين کار اجرا نشد اما حداقل ما تلاش خود را کرديم.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: ما همچنين نامه ديگري درباره دستگاه قضايي سري نوشتيم زيرا عملا حقوق بشر را نقض مي کند و ما به ارسال نامه‌ها ادامه مي‌دهيم و ما وقتي اين کار را مي‌کنيم به مردم آموزش مي‌دهيم که چگونه حقوق خويش را مطالبه کنند.

وي در پاسخ به اين مطلب که آنچه شما مي‌خواهيد تغيير سياسي ريشه‌اي و فراگير در عربستان است و اين خواسته‌اي است که به نظر نمي‌رسد مسئولان آن را بپذيرند، گفت: نظام‌ها بايد واقع‌گرا باشد. الان ما بر سر دو راهي قرار داريم يا بايد وضعيت موجود ادامه يابد که اين ممکن نيست لذا نظام سياسي عربستان براي اينکه ادامه حيات دهد بايد امتيازاتي به مردم بدهد.
القحطاني گفت: بخشي از اين امتيازات پاسداري از حقوق اساسي مردم نظير آزادي بيان و تجمعات است.


* فعالان حقوق بشر به خاطر بيان ديدگاه‌هاي خود به زندان افتاده‌اند

وي درباره نبود آزادي بيان در عربستان سعودي گفت: دکتر "محمد عبدالله عبدالکريم " از فعالان حقوق بشر عربستان چندي پيش صرفا به خاطر بيان ديدگاهش در يک مقاله درباره وضعيت سياسي بازداشت مي شود و به زندان مي‌افتد.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: ما خواهان وضعيت موجود در عربستان نيستيم و ديدگاه ما مخالف با وضعيت موجود است لذا بايد ديدگاه خود را مطرح کنيم و نظام هم بايد ديدگاهش را مطرح کند و فصل‌الخطاب و قضاوت کننده درباره اين ديدگاه، مردم هستند.

وي گفت: هرچند نگراني در بين مردم وجود دارد و آنها از پيوستن به فعاليت‌هاي سياسي علني در عربستان مي‌ترسند يعني از امضاي بيانيه يا انتشار اسامي خود هراس دارند اما بسياري از مردم با ما همراه هستند مثلا درمورد بيانيه‌اي که اخيرا درباره اعتصاب صادر کرديم، بسياري از مردم در پايگاه اينترنتي ما يا از طريق ارسال نامه هاي الکتروني، نظر خود را بيان کردند.

القحطاني افزود: اما آنها همچنان بيم دارند.، مي‌خواهيم به مردم ياد بدهيم که وقتي نام خود را علني منتشر مي‌کنيد، شما با اين کار درحقيقت از خودتان محافظت مي‌کنيد.

مجري شبکه تلويزيوني "الحوار " در ادامه بخش‌هايي از بيانيه جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان را درباره بازداشت دکتر محمد عبدالله عبدالکريم از فعالان حقوق بشري اين کشور قرائت کرد و گفت که براساس اين بيانيه، اين فعال حقوق بشر درپي نوشتن مقاله‌اي با عنوان "بحران درگيري سياسي بين جناح‌هاي حکومت " عربستان دستگير و به زندان افتاده است.

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي دراين باره گفت: چندي پيش سميناري در قاهره براي بررسي وضعيت سياسي عربستان برگزار شد و اين سوال مطرح است که چرا مردم درعربستان از بحث و گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به خود محروم هستند؛ درحالي که به کشورهاي ديگر هم پيمان عربستان اجازه داده مي شود که آن را به طور علني بررسي کنند؟ چرا نويسندگان - که درعربستان حضور ندارند- مي توانند اين مسائل را بررسي کنند اما دکتر محمد عبدالله عبدالکريم از اين کار محروم مي شود؟

وي گفت: من وکيل قانوني عبدالکريم هستم و به اقدامات حقوقي براي آزادي وي ادامه خواهيم داد، بايد متذکر شوم که دکتر عبدالکريم و شخصيت هايي نظير او باعث آگاه سازي افکار عمومي در عربستان مي شوند و او ديدگاه خودش را به عنوان يک استاد و شخصيت فرهنگي آن طور که مي بيند، مطرح کرد و به آگاه سازي مردم کمک مي‌کند.

القحطاني گفت: مقاله دکتر عبدالکريم به طور گسترده منتشر و وي بازداشت شد که زيرا سخنش از خطوط قرمز نظام سياسي حاکم در عربستان عبور کرد.

* برخي شاهزادگان سعودي در فاجعه سيل جده مقصر هستند

وي درباره اين مطلب که اکنون بحث درباره امتيازات برخي شاهزادگان سعودي و نقش آنها در بروز فاجعه سيل جده به خاطر قراردادهاي احداث ساختار زيربنايي اين شهر است که بررسي دقيقي در اجراي آن صورت نگرفته است، گفت: اين وضعيت فقط به شهر جده محدود نمي‌شود و بحث درباره آميختگي اختيارات مطلق در نظام سياسي و فعاليت‌هاي تجاري و سود‌آور است که معتقدم کاري بسيار خطرناک است يعني نمي توان اين فرد را بازخواست کرد؛ خواه پروژه را اجرا کرده يا نکرده باشد.

وي گفت: مسئله روشن است. موضوع بستن قراردادهاي بزرگ با مبالغ هنگفتي است؛ بدون اينکه اجرا شود. مردم از طريق پست الکتروني موارد زيادي را براي ما ارسال مي‌کنند.


* مفسدان به جاي بازخواست ارتقاي پست يافته‌اند

القحطاني درپاسخ به اين سوال که آيا شما نامه‌هايي به مسئولان سعودي و شخص پادشاه براي بازخواست در اين باره و درخواست براي اتخاذ اقداماتي در اين زمينه فرستاده‌ايد، گفت: بله، ما با اطمينان از درستي گزارش‌هاي خود به مسئولان و شخص پادشاه نامه مي نويسيم و در اين زمينه تجربيات شخصي داريم از جمله اينکه به رغم مراجعه به موسسات ذيربط در مبارزه با فساد اداري و تحويل شخصي نامه‌ها نامه‌ها، سال‌هاست که با وجود دلايل و مدارک موثق کاري صورت نگرفته و مسئولان بازخواست نشده‌اند بلکه ارتقاء پست هم يافته‌اند.

وي درباره دستاوردهاي جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: ما موفقيت بزرگي کسب کرده‌ايم و توانسته‌ايم خانواده کساني را که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، ترغيب کنيم تا شکايت کنند يعني توانسته‌ايم مانع اساسي را بشکنيم و به آنها تاکيد کرده ايم که از آنها حمايت حقوقي خواهيم کرد.

القحطاني افزود: خانواده‌هاي زياد ديگري هم هستند که تماس گرفته و مي خواهند شکايت کنند و راه ديگري نيز براي آنها نمانده است و اين امر به نوبه خود، يک دستاورد به شمار مي‌رود. امروز مردم سخن گفتن از حقوق خود را در عربستان آغاز کرده اند و موضوع بيت المال و فساد سياسي و قبضه قدرت درحال مطرح شدن است.

وي گفت: از نظر من، اين موارد خود يک دستاورد بزرگ در کشوري مانند عربستان به شمار مي‌رود و نياز به مدت بيشتري دارم تا اين تجربه خود را ارزيابي کنيم.

*جهان عرب گرفتار استبداد بزرگي است

مجري شبکه تلويزيوني الحوار سپس بخشي از مقاله "نبيل شبيب " يک نويسنده عرب را درباره وضعيت جهان عرب قرائت کرد و به نقل از وي گفت: جهان عرب گرفتار استبداد بزرگي است به گونه‌اي که حاکم عربي تظاهرات را آشوب، ديدگاه آزاد را خطر، مطالبه حقوق را تعدي، انتقاد از مسئولان را اهانت و بازخواست درباره مسئوليت‌هاي سياسي را بدعت، اسناد ارايه شده را نمايش، انديشه مردم را صداي فرياد آنها و گفت‌وگو با يک شبکه ماهواره‌اي را تمرد و تحريک کردن افکار عمومي و کشف فساد را خيانت مي‌داند و او کسي است که بين مردم و آينده آنها سدي را ايجاد کرده و مانع از پيشرفت کشورش مي‌شود.

* بازداشت خودسرانه فعالان سياسي و عدم دسترسي آنها به وکيل

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در واکنش به اين مطلب نويسنده عرب گفت: اين وضعيت به طور صد درصد در خصوص عربستان سعودي صدق مي کند و بسياري از فعالان به خاطر آزادي بيان يا پيوستن به يک گروه علني و حقوقي بازداشت مي شوند و از جمله دکتر شمري است که به طور خودسرانه بازداشت شد؛ بدون اينکه حقوق مدني و سياسي و توانايي وي در دسترسي به وکيل در نظر گرفته شود. اينها همه موارد نقض حقوق بشر است.

وي گفت: ما خواهان برداشته شدن ظلم از مردم در عربستان و حفاظت از حقوق آنها هستيم و اولويت ما اجراي اصلاحات سياسي در عربستان است زيرا اعتقاد راسخ داريم که همه موارد نقض حقوق بشر به ساختار سياسي کنوني برمي گردد و از اين رو، ما بر آن تمرکز مي کنيم.
القحطاني گفت: ما از نظام عربستان مي خواهيم که بازداشت‌هاي خودسرانه و ارعاب را متوقف کند.


* بين ميزان سرکوب سياسي و خشونت در جامعه ارتباط مستقيم وجود دارد

وي درباره وضعيت جامعه عربستان گفت: ارتباط بسيار زيادي به سرکوب سياسي و محروم کردن مردم از حقوق آنها و خشونت در جامعه وجود دارد لذا بايد درها را به روي مردم بازکرد تا علني ديدگاه‌هاي خود را مطرح کنند و به خشونت روي نياورند و بايد شما راهکار جايگزيني براي خشونت به آنها ارايه کنيد و اينکه آيا نظام مي تواند يا تحمل آن را دارد که بگذارد مردم حرف خود را بزنند؛ پرونده محمد عبدالکريم يک نمونه واضح در اين زمينه است. آيا وي سلاح بدست گرفته يا خواهان خشونت شده است؟ نه، وي فقط ديدگاه خود را آن طوري که هست بيان کرد و بازداشت شد.


* بايد به شهروندان اجازه داد تا حرف خود را بزنند

رئيس جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي گفت: بايد به شهروندان اجازه داد تا سربلند کنند و حرف خود را بزنند، زيرا وقتي آنها مي خواهند اين کار را بکنند، سرکوب مي‌شوند لذا بايد به آنها اجازه اين کار داده شود.

وي درباره جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي و اتهامات نظام حاکم عليه آن گفت: ما متهم شده‌ايم که مخالف سياسي و حزب هستيم اما ما نه مخالف سياسي و نه حزب هستيم. با اين وجود، معتقديم که وجود مخالفان سياسي در نظام‌هاي سياسي امري قابل قبول است. پيشرفت جوامع در وجود صداي مخالف است. لذا بايد به مردم اجازه داد که ديدگاه خود را بيان کنند؛ بدون اينکه مجازات شوند اما آنها [مسئولان سعودي] اکنون ديگران را متهم مي‌کنند که شما حزب هستيد و با نظام‌هاي خارجي در ارتباط هستيد، اين اتهامات عليه ما اصلا درست نيست.

* عربستان نمونه نقض حقوق بشر در جهان شده است

القحطاني درپايان خطاب به مسئولان عربستان سعودي درخصوص لزوم تغيير وضعيت حقوق سياسي و مدني در اين کشور گفت: متاسفانه عربستان سعودي نمونه‌اي براي نقض حقوق بشر در جهان شده است و بسياري در جهان در زمينه نقض حقوق بشر از عربستان سعودي سخن مي گويند. ما بايد طرح و برنامه روشني را براي ارتقاي حقوق بشر تدوين کنيم. هريک از افراد بايد بتواند از خودش دفاع کند اما الان وکلا نيز از تهديدها در امان نيستند. بايد وضعيت را تغيير داد.
فارس
 


انتهای پیام

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر