مصاحبه

نويسنده و انديشمند شيعه مصري در گفتگوي تفصيلي با خبرگزاري فارس به اتهامات مطرح شده از سوي وهابيون به وي مبني بر مرتد شدن گفت: از اينکه يک شيعه هستم، افتخار مي‌کنم.

آیت الله صادق لاریجانی تصریح کرده است: هرچند مجتهد باید مسائل مختلف را تنقیح کنداما می‌توانیم یک نحوه اجتهاد و تقلید متوسط داشته باشیم. این اجتهاد و تقلیدى است که مجتهد در یک سرى گزاره‌هایى که منتهى به نتیجه فقهى مى‌شود مجتهد باشد و در برخى از مواردش تقلید کند.

ادامه مصاحبه

محمدجواد لاريجاني از سياستمداران و نظريه‌پردازان مطرح جناح اصولگراست. او که پيش از اين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي دوم، چهارم و پنجم و همچنين معاونت وزارت امور خارجه را تجربه کرده است در حال حاضر بخشي از وقت خود را در مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات به کارهاي علمي مي‌پردازد و در عين حال دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه هم هست.

مفقود شدن اسناد و کشف روابط بين مراکز ديپلماتيک توسط عناصر خارجي ، يکي از اصلي‌ترين معضلات و خطرات تهديد کننده امنيت کشورها به حساب مي آمده است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به رابطه کارآمدي و مشروعيت در نظام گفت: مشروعيت در نظام ما براساس ضابطه ولايت است ولاغير و بحران دموکراسي براساس ضابطه کارآمدي است و حکومت خوب بايد هردوي اين‌ها را داشته باشد.

همين وهابيون چگونه کودکان و نوجوانان خود را با فريب مبارزه از ايدئولوژى و عقيده به مقابل شيعيان مى فرستادند تا عمليات انتحارى انجام دهند.

«مرقوم حضرت آقا به وسيله آقاى حسن آقاى سالمى زيارت شد، اينجانب مستحضر به پشتيبانى ملت ايران هستم»اين نامه دو سطرى از دکتر مصدق در پاسخ به نامه «هشداردهنده» آيت الله کاشانى در 27 مرداد ماه 1332 ، نام دکتر محمدحسن سالمى را در تاريخ نهضت ملى ماندگار کرد.

پس از جنگ جهاني دوم، افکار پوزيتيويستي در ميان روشنفکران نفوذ زيادي يافت. برخي نيز تحت تاثير نگرشهاي اگزيستانسياليست‌هاي الحادي، مثل سارتر و هايدگر و بقيه، نفي مذهب از سوي فرويد را پذيرفتند. اين‌گونه نگرشها همراه با پديده‌هاي اجتماعي فوق‌الذکر سبب شد که شک‌گرايي بين روشنفکران رشد يابد.

کارشناسان فرهنگی طی گفتگوهایی ضعف تبیین مبانی دینی برای نوجوانان، عدم توجه به ایجاد فضای مسرت‌بخش برای اقامه نماز و ضعف اطلاعات نوجوانان در مورد آن را از موانع اقامه نماز خوانده و خواستار ترویج نماز با بسترسازی غیرمستقیم و توجه مسئولان فرهنگی به این امر شدند.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با ذکر اين نکته که ما فرهنگ بالا رفتن از نردبان قدرت را ياد گرفته ايم اما متاسفانه فرهنگ پايين آمدن از آن را بلد نيستيم و نمي توانيم بگوييم دوران ما تمام شده، تاکيد کرد: فقدان احزاب باعث مي شود عده اي چترباز پيدا شوند و با ايجاد احزاب آويزان، بلافاصله اطراف يک نامزد را بگيرند و شروع به تاثيرگذاشتن روي او و ايجاد فضا و

33 از 35