( 0. امتیاز از 0 )
دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

 • در رعایت حق همسایگان از خدا یاری بخواهیم.
 • سنت و آیین خدا را برپا داریم.
 • رفتارهای نیکویی که خدا به آن فرمان داده، فرا گیریم.
 • ناتوانان را مدد رسانیم و نیازشان را برآورده سازیم.
 • از بیماران عیادت کنیم و به پیشواز مسافران خویش رویم.
 • رازهای دیگران را پنهان کنیم.
 • ستمدیدگان را یاری رسانیم.
 • دارایی و بخشش‌های خود را از دیگران دریغ نکنیم.
 • در قبال بدکرداری همسایگان و دوستان، نیکی کنیم.
 • از سر فروتنی با همسایگان به نرمی رفتار کنیم.
 • هرچه برای خود می‌خواهیم برای همسایگان هم بخواهیم و از [ناروای] آنان چشم بپوشیم.
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر