طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان می‌گوید: دل هایمان را برای فرود ملائکه پاک نگه داریم و از گناه دوری کنیم.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان می‌گوید: مستحبات را نوبر کنید همانطوری که اگر میوه جدید به بازار می‌آید می خرید و نوبر می‌کنید گاهی اوقات نماز شب را هم نوبر کنید.

ادامه طریق معرفت

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: ذکر«لاحول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم» برای رهایی از وسوسه‌های شیطان بسیار مؤثر است.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان می‌گوید: از خدا بخواهیم با فضلش با ما برخورد کند نه عدلش و الا کار همه گیر است.

مرحوم آیت‌ الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان می گوید:«غیبت» ثواب 40 روز را زایل می‌کند و یک غیبت مساوی است با هدیه 40 روز حسنات به فرد غیبت شونده!

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک روضان می گوید: از صفات بارز مومنان تقواپیشگی است که شب و روز خود را به تقوا و پرهیزکاری می گذرانند.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: حدیث داریم که پیش هر عالمی ننشینید مگر اینکه شما را از چند چیز به چند چیز دعوت کند: از شک به یقین، از ریاکاری به اخلاص و از رغبت به دنیا به زهد در دنیا.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز سیزدهم ماه رمضان می گوید: خواندن دعای «مجیر» در روزهای 13، 14 و 15 ماه مبارک سفارش شده است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان گفت: بلای خداوند نتیجه گناهان انسان است، کسی که نماز اول وقت نمی‌خواند و اتومبیل خود را در جاده می‌راند، مورد نفرین نماز قرار می‌گیرد.

هرگاه انسان عملی بر خلاف دستورات الهی انجام دهد آنگاه گویند او عصیان پروردگار خویش را نموده است که اگر انسان این عمل را ادامه دهد آنگاه است که او را فاسق نامند چرا که او دائماً به معصیت ذات اقدس الهی مشغول بوده است.