( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: فقید سعید، مرحوم علامه شیخ محمد تقی بیلندی گنابادی مشهور به «بهلول»، در آغازین سالیان طلبگی به امر مرجع بزرگ زمانه خویش، مرحوم آیت الله العظمی حاج سید ابوالحسن اصفهانی، به مبارزه با رضاخان پرداخت و در نهایت در قیام پرشکوه مردم خراسان در مسجد گوهرشادِ حرم رضوی(ع)، نقسی نمایان ایفا کرد. وی پس از آن به افغانستان گریخت و در آن کشور 30 سال زندان را تحمل نمود. بهلول پس از آزادی مدتی به مصر رفت و به تدریس و سخنرانی پرداخت. سپس عازم نجف گشت و با امام خمینی و دیگرمراجع این شهر دیدار کرد. وی پس از چندی به ایران بازگشت و پس از یک دستگیری کوتاه، آزادشد. مرحوم بهلول تاپایان حیات پربرکت خویش، حامی جدی نظام اسلامی و رهبری معظمِ آن بود.


 

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی

 

دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با مرحوم آیت الله مجتهدی
دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با مرحوم آیت الله مجتهدی

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی در یک گفت وگوی مطبوعاتی در سالهای آغازین انقلاب
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی در یک گفت وگوی مطبوعاتی در سالهای آغازین انقلاب

 

 مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی

 

دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با آیت الله حسین مظاهری
دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با آیت الله حسین مظاهری

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی در حال اقامه نماز باران
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی در حال اقامه نماز باران

 

حضور مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی درراهپیمایی 22بهمن مردم گناباد
حضور مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی درراهپیمایی 22بهمن مردم گناباد

 

مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی درحال شنا در95سالگی
مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی درحال شنا در95سالگی

 

دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با آیت الله سیدیوسف طباطبایی
دیدار مرحوم علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با آیت الله سیدیوسف طباطبایی

منبع:مشرق


انتهای پیام