( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: کتاب «جنایت رژیم بعث در کردستان عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری» تالیف فاروق امینی در سه فصل نگاشته شده است فصل اول راجع به مفاهیم و کلیات حقوق بین الملل کیفری ، ساختار اجتماعی - جغرافیایی کردستان عراق، تاریخچه تشکیل حزب بعث و جرایم خاص بین المللی از قبیل ژنوساید ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می باشد . فصل دوم به بررسی ماهیت جرایم ارتکابی رژیم بعث در کردستان عراق می پردازد .  و در فصل سوم صلاحیت محاکم کیفری جهت رسیدگی به جرایم رژیم بعث مورد بررسی قرار گرفته است.

جنایاتی که رژیم بعث و در رأس آن صدام حسین در طول زمامداریش در عراق و به ویژه در منطقه خودمختار کردستان مرتکب شدند کاملا مشخص و بر همه مبرهن است، اما چیزی که باعث تعجب و کنجکاوی می شود، عدم توجه و غفلت مجامع بین المللی حقوق بشری نسبت به این فجایع در زمان ارتکاب این جرایم بوده است.

در این کتاب به طور مختصر به مطالعه این جنایات از دیدگاه حقوق بین الملل کیفری و بررسی ماهیت جرایم ارتکابی توسط رژیم بعث در کردستان عراق پرداخته و به صلاحیت رسیدگی به این جرایم نیز از لحاظ محاکم بین المللی اشاره شده است. اینکه این جنایات از دیدگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی دارای اوصاف و تعاریفی می باشند، و آیا این جنایات , کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی را از لحاظ جرایم علیه بشریت و نسل کشی و جرایم جنگی نقض نموده یا نه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با بررسی این اسناد و کنوانسیون ها و همچنین جرایم خاص بین المللی مشخص شد، جنایاتی که رژیم بعث در کردستان عراق مرتکب گردیده، ناقض تمام اسناد و کنوانسیونهای مربوط بوده و شامل جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی نیز می شود و برای رسیدگی به این جرم و جنایت ها محاکمی با صلاحیت جهانی لازم است. و با توجه به اینکه این جنایات و جرایم بین المللی مرتبط با صلح و امنیت جهانی بوده، هیچوقت مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند و در هر زمان قابل رسیدگی می باشند.

امینی متولد 1358  زاده نودشه (شهری در استان کرمانشاه) و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران می باشد.


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر