( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: در ابتدای برنامه "گفت و گوی فرهنگی"  احراری درباره مؤلفه ها و سبک زندگی فاطمی گفت: زمانی می توانیم درباره سبک زندگی فاطمی صحبت کنیم که تکلیف خود را در هستی و دنیا بدانیم. به عبارتی اگر قرار باشد عمرمان در این 70 سال زندگی خلاصه شود، نیازی به الگوهای برتر نداریم. وقتی صحبت از الگوپذیری انسان های کاملی چون حضرت زهرا(س) می شود، باید معرفتی نسبت به مسیر زندگی و راه خود داشته باشیم. آیا واقعا معتقد به توحید و ادامه راه انسان از این جهان به جهان دیگر هستیم؟ در این صورت، می توانیم در این خصوص صحبت کنیم که چرا احتیاج به الگوپذیری از سبک زندگی حضرت زهرا(س) داریم.

احراری افزود: باید بتوانیم از مدل زندگی ایشان در عرصه های مختلف خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، نمونه ها و شاخص هایی را انتخاب کنیم تا بتوانیم بر این مبنا حرکت کنیم.

عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته عنوان کرد: وقتی هدف و راه را شناختیم، به رهبر و الگویی احتیاج پیدا می کنیم که راه را به ما نشان دهد. این ما هستیم که باید به این الگوی فاطمی و خیرِ کثیر معرفت پیدا کنیم. خیرِ کثیر یعنی بیشترین فایده را به اندازه وسعت وجودی خود از دریای خیر ببریم. باید دنبال رزقی باشیم که نیاز ما را هم در دنیا و هم در ادامه راه تأمین کند.

طاهری در ادامه این مباحث و در تأیید صحبت های احراری عنوان کرد: انسان موجودی ابدی است و زندگیش به 70 سال منتهی نمی شود، و باید طوری زندگی خود را به تکامل برساند که برای ابد باشد. پیامبر(ص) نیز فرمودند: من قرآن و اهل بیت را در میان شما به یادگار گذاشتم که اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه نخواهید شد.

وی افزود: قرآن برای انسان ها دستورالعملی صادر کرده و روش و سیره اهل بیت در حقیقت همان قرآن عملی است. این افراد انسان های کاملی هستند که راه را شناختند و رفتند،و قدرت این را دارند که باقی انسان ها را هدایت کنند. حضرت زهرا(س) یک الگوی فراجنسیتی برای تمام انسان هاست. ایشان برای امامان معصوم، حجت خدا هستند.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: خداوند به علت واگذاری مسئولیت سنگین اجتماعی به حضرت زهرا(س) مقام عصمت به ایشانداده است. انسان ها مطمئن هستند که این افراد از روی احساسات عمل نمی کنند و کاری را انجام می دهند که خشنودی خدا در آن باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از زنی صحبت می شود که نقش های متعددی از قبیل مادر، همسر و عضوی از جامعه را ایفا می کرد. در عصر سردرگمی انسان ها، با الگوپذیری از حضرت زهرا(س) هدف روشنی را ترسیم می کنیم. برخی می گویند ایشان مربوط به گذشته هستند و الگوپذیری از سبک زندگی ایشان شاید جوابگوی نیاز امروز ما نباشد.

طاهری گفت: ما دو زمان گذشته داریم؛ یک زمان گذشته که می میرد و یک زمان گذشته که جاودانه می ماند. انسان های کامل از زمان تأثیری نمی گیرند بلکه روی زمان تأثیر می گذارند. حقایقی مثل کرامت و انسانیت از جمله ویژگی های معصومان است و حضرت زهرا(س) جاودانگی را درون خود دارد و فراتر از زمان و مکان هستند.


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر