( 0. امتیاز از )

صدای شیعه به نقل از رادیو گفت و گو: برنامه "شعبده شوم" با موضوع بررسی عرفانهای نو ظهورو فرق انحرافی (کابالا) و با حضور دکتر محمد حسین فرج نژاد (استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر ادیان) و دکتر حمزه اسلامی نسب (پژوهشگر عرفان های نوین) روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدحسین فرج نژاد با اشاره به این که عرفان از نگاه اسلام باید در پس زمینه ی دین به وجود آید، گفت: دین اسلام عرفان فرا دینی را به هیچ عنوان قبول ندارد.

وی با بیان این که مهمترین مولفه ی عرفان یهودی همان یهودیت است، اظهار داشت: یهودیتی که ازدین ابراهیمی فاصله گرفته بود و عرفان های انحرافی متعددی مانند مادی گرایی، سرزمین محوری و ... را به وجود آورد.

این استاد دانشگاه با بیان این که یهودیت قطعا یکی از ریشه های عرفان یهودی است، خاطر نشان کرد: مکاتب قنوسی که از یونان باستان تاثیرگرفته بودند و تفکراتی مانند جدایی عالم روح و جسم، زندانی بودن روح در جسم و لزوم تعالی و رسیدن به ملاءاعلا در عرفان های یهودی بسیار موثر بوده است.

وی در خصوص جبهه های مختلف عرفان های یهودی گفت: اولین عرفان یهودی ها، عرفان مرکابا (عرش الهی) است که در تاثیر بسیار زیاد از تعالی جسم به درجه اعلا شکل گرفته است.

محمد حسین فرج نژاد در خصوص کتاب های عرفان مرکابا، افزود: کتاب هایی که در عرفان مرکابا نوشته شده است، کتاب هایی هستند که از قصرها و تالارهای یهودی حرف می زند که اهل یهود معتقدند در آن قصرهای آسمانی به دیدار خداوند رفته اند.

وی در خصوص یونان روی یهود گفت: فرقه هایی در یهود وجود داشته است که تحت تاثیر تفکرات یونان قائل به انکار معاد ابراهیمی شده و بحث معاد را به صورت کامل کنار زده است.

این پژوهشگر ادیان با بیان این که بیشترین یهودیان جهان در حال حاضر فلیسی هستند، اذعان داشت: تجلیات الهی مصر و بت پرستی آن ها در یهودیان بسیار تاثیر داشته است به طوری که یهودیان در آن زمان ریاضیات عرفانی مصر باستان را به جهانیان وارد کرده اند.

وی همچنین در این خصوص تصریح کرد: در عرفان های یهودی و اسلامی ریاضیات رنگ و بوی کمیت گرایی بعد از دوران مدرنیته را ندارد، بلکه ریاضیات رنگ و بوی هستی شناسی و خدا شناسی پیدا کرده است، اما عرفان یهودی به سبب درگیر بودن با مباحث  کهانت ریاضی گرایی خاص خود را پیدا کرده است که با ریاضی اسلامی و مسیحی متفاوت است.

 

در بخش دیگر این برنامه دکتر حمزه اسلامی نسب با اشاره به تعالیم فرقه ی انحرافی کابالا، گفت: تعالیم این فرقه شباهت بسیار زیادی به انگاره های فرقه ی کابالا و انگاره های مصر باستان دارد.

وی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: مصریان باستان عقیده داشته اند که ماده همواره به صورت ازلی وجود دارد، به عبارت دیگر ماده را طوری نمی دانند که اسلام و مسحیت تعریف می کند. در حالت کلی مصریان باستان ماده را ازلی و ابدی می دانند که به طور خود به خود وجود داشته است.

پژوهشگر عرفان های نوین در خصوص ماده گرایی مصریان باستان و نظر اسلام در این باره اظهار داشت: ادیان اسلام و مسحیت و بسیاری از فلاسفه ی غرب ماده را مخلوقی می دانند که توسط خداوند و خالق به وجود آمده است.

وی با بیان این که مصریان باستان ازلی بودن ماده را به ازلی بودن انسان تامین داده اند، خاطر نشان کرد: این افراد معتقدند که انسان خلق نشده و به هیچ وجه خالقی مانند خداوند متعال ندارد، بلکه خود انسان خالق بوده و می تواند عهده دار تنظیم و وجودخودش باشد.

دکتر حمزه اسلامی نسب در ادامه تکمیل کرد: در حالت کلی می توان گفت که مصریان باستان تماما ماده گرا بوده و در ادامه ی آن کابالیست ها اومانیست هایی (انسان گرایی) سکولار هستند.

وی در خصوص تفکر اومانیست سکولار و ماده گرایی، گفت: متاسفانه تفکرهای اومانیست سکولار و ماده گرایی از تفکراتی هستند که 2 قرن اخیر در جهان حکمرانی کرده اند.


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر