( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: جامعه محققان، اساتید و تاریخدانان ایرانی درباره آسیبهای ناشی از تشکیل فراکسیونهای قومی و زبانی به رییس مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشتند.

 این نامه به شرح ذیل است

رییس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

جناب آقای علی لاریجانی دامت توفیقات

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل،گروهی از جامعه پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان ایرانی هستیم که در واکنش به اخبار رسیده، مبنی بر ارائه طرح «تأسیس فراکسیون ترک زبانان» در مجلس محترم شورای اسلامی و شنیدن زمزمه تشکیل فراکسیونهای مشابه، نظر آن عالیجناب را به آسیبها و صدماتی که اجرایی شدن این ایده به اساس وحدت ملی کشور میتواند زد و امکان بروز خطر تضعیف همگرایی ملی و ایجاد حس واگرایی بین اقوام و هویتهای قومی ایرانی، ناشی از محقق شدن این برنامه جلب مینماییم.

ریاست محترم

ما دغدغهها و نیازهای نهادین فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و سیاسی تمامی اهالی شریف ایران را به رسمیت و محترم شناخته و خواهان تلاش و برنامهریزی مسئولان مربوطه با همراهی آحاد مردم، در پاسخگویی عملی و اجرایی نمودن طرحها برای رفع محرومیتها و تحقق خواستها و حقوق فطری تمامی ابناء ملت در جای جای این سرزمین مشترک هستیم، اما تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بستر ساز واگرایی ملی از پیکره ایران بزرگ و متحد میدانیم.

معتقدیم که ضروریاست تا از چهره جای جای کشور، تا اعلاء درجه امکان و بر حسب ضرورت،رفع محرومیت شده و بستر آمادهای برای گام برداشتن در مسیر توسعه هماهنگ و  همهجانبه و بیتبعیض و درونزاد تمامی سرزمین ایران معطوف به امکانات و توانمندیها و نیازها و ضرورتهای منطقهای، فراهم آید، لیکن تقسیم نمایندگان ملی را در واحدهای منشعب قومی و زبانی در پیکره مجلس، به زیان تثبیت و تقویت و تداوم وحدت ملی ایران میشماریم.

ما بر این باوریم که همچنان مطابق اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده به علاوه وکالت از جانب مردمان حوزه انتخابیه خود وکیل عام تمامی مردم ایران نیز هست و میبایست نسبت به وجود هر نوع نارسایی و محرومیت در سراسر کشور احساس مسئولیت و پیگیری داشته باشد و در مورد سرنوشت مشترک اهالی ایران دارای مسئولیت مشترک با تمامی نمایندگان محترم مجلس است.

اجرایی شدن این طرح، ضرورتا موجب واگرایی اعضاء فراکسیونهای قومی از وضعیت زندگی مادی و معنوی سایر نقاط خارج از حوزهی قومی و زبانی آنان خواهد شد و عملا میدان رقابتی برای پیشبرد برنامههای متنوعهی توسعه و رفاه در واحدهای منفصله از یکدیگر خواهد گردید.

درونمایه جوهری اینگونه طرح ها، وانهادن وضعیت عمومی کشور و رقابت بر سر سهمخواهیهای هرچه بیشتر منابع و امکانات و تأسیسات نه به نسبت نیاز و محرومیت، بلکه بر اساس برتری شمار نمایندگان هر فراکسیون قومیست که طبیعتا موجد تبعیض و نارضایتی هرچه بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، پیوند همگرایانه ملی، به رقابت واگرایانهی قومی مبدل گردیده و زمینهی احساس ناپیوستگی فرهنگی و سیاسی مابین نواحی مختلف مملکت فراهم خواهد شد.

ریاست محترم، هیئت رئیسه گرامی و نمایندگان عالیقدر

از نظر اینجانبان با نگاهی تاریخنگرانه که بافتار چند لایه و رنگارنگ فرهنگی ایران زمین و غنای هویتی آن را مطالعه میکنیم و به خوبی میدانیم که همسانسازی آمرانه و نادیده گرفتن تنوع زبان و فرهنگ و رفتار اجتماعی مردمان ایران و الزامات پبوسته به آن نیز، نافی حقوق فطری انسانها و زمینهساز بروز بحرانهاست و دقت نظر و توجه به این حقوق و نیازها ضروریست، در عین حال اعتقاد راسخ داریم که عرصه مجلس میبایست صحنه تلاش در جهت پر کردن شکافهای ناشی از تفاوتهای آشکار در سطح معیشت و در زمینه توسعه نامتوازن بخشهای گوناگون کشور باشد و فارغ از تعصبات منطقهای، توجه نمایندگان محترم در عرصه داخلی معطوف به سیاستگزاری در جهت کاستن هرچه بیشتر فاصلهها در  آموزش، اشتغال، رفاه، توسعه و تقویت فرهنگی و محو بسترهای فساد و بحرانهای اجتماعی در اولویتهای مناطق محرومتر باشد تا هرچه بیشتر علل و دلایل نارضایتی از میان برداشته و مفهوم وحدت و همگرایی ملی، به سمت و سوی استحکام هرچه بیشتر طی طریق نماید.

ایجاد فراکسیون یا فراکسیونهای قومی منطقهای، عملا میدانی نابرابر برای رقابت گروههای زبانی و نژادی نابرابر در جهت گرفتن امتیاز هرچه بیشتر به نفع واحدهای خود خواهد بود و عملا به مفهوم واگرایی سیاسی و ملی رهسپر خواهد گردید و در این میان برنامههای ملی از اولویت و ضرورت خواهد افتاد و گروههای کوچکتر جمعیتی، همواره احساس غبن و نارضایتی خواهند داشت.

ریاست محترم، هیئت رئیسه معزز و نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی

ما جمعی از جامعه پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان ایرانی که بخش قابل توجهی نیز از وابستگان و اهالی مناطق آذری زبان کشور را شامل میگردد، مصرانه از آن نمایندگان محترم تقاضامندیم دغدغههای ما و دیگر آحاد مردم شریف کشورمان، مبتنی بر تقویت همگرایی و پیوند ملی و علقههای میهنی را با عدم ایجاد زمینهها برای تقسیم سیاسی مجلس به دستههای قومی و منطقهای مبتنی بر تفاوتهای زبانی و نژادی و هویتی، تأمین نمایند.

جمعی از پژوهشگران تاریخ و جامعه تاریخدانان ایرانی

اسامی:

ماهرخ ابراهیم پور، مجتبی ابراهیمی، محمدرضا ابن الرسول، پیمان ابوالبشری، فاطمه احمدوند، علی اکبر احمدی دارانی، محمد رضا اخضریان، امید اخوی، شهرام اردشیریان، مهری اسدی، مهدی اسلامی، حبیب اله اسماعیلی، علیرضا اشتری، لیلا اشرفی، فاطمه اصغری، علیرضا افشاری، مهدی امانی یمین، چنگیز امیری، زهرا امیری، اکبر ایرانی، امیر ایمانیپور، مسعود آتشگران، محمد حکیم آذر، امیر آریان راد، محمد آمره، امیر آهنگران، علی اصغر بابا صفری، طاهر بابایی، انسیه باقری، محمد باقری، نرجس بختیار خلج، بهمن براتی، حمید بصیرت منش، علی بهرامیان، علی تقی پور، مریم تقی زاده، فائزه توکلی، نرجس توکلی، یعقوب توکلی، حمید ثنایی، مرضیه جبرائیلی، جمیله جعفرپور، حلیمه جعفرپور نصیر محله، محمود جعفری دهقی، سید عبدالصالح جعفری، سجاد جمشیدیان، کورش جنتی، ناصر چاری، مهرداد چترایی، امیر حسین حاتمی، مصطفی حافظی، انیس حسینی، آسیه حسینی، زینب حسینی، سید رضا حسینی، سید محمد حسین حسینی، سید مصطفی حسینی، مرضیه حسینی، سپیده حکمی، سارا خاتمی، سیروان خسروزاده،علی خسروی، فرهاد دشتکی نیا، ضحی دلداده اصل، حسین دوستی، حمید رجب نسب، زهرا رحمت، زهرا رحیمی، محسن رحیمی فر، اکبر رسولی، مرتضی رشیدی، سیما رضایی، حمید رمضانی، رحمت رمضانی، جمشید روستا، کیمیا زارعی، فاطمه زرگری، زهرا زند، فرهاد زیویار، لیلا ساجع، سلمان ساکت، رویا سپهر آریا، عزیزه سجودی، محسن سراج، حسن سرآبیار، مجتبی سلطانی احمدی، مریم سلطانی، مهدی سلطانی، روح الله سلگی، مراد سلیمانی زمانه، حسین سلیمی، زرشام سنجابی، معصومه سیاح، میترا سیافی، محمد شایگان، علی شجاعی صائین، سعید شفیعیون، علی شکفته، هلنا شینی دشتگل، رامین صادقی، محمد صادقی، مریم صادقی، یونس صادقی، منصوره صالحی، زهره صفری، محمود طاهر احمدی، سید محمد منصور طباطبایی بهبهانی، علی ططری، فاطمه عاشری، مهدی عبادی، علیرضا عبداللهی خوش مردان، فاطمه عبدلی، عیسی عبدی، محمد علی عجم، جواد عربانی، جواد عسکری، میلاد عطار، هانیه علوی پناه، علیرضا علی صوفی، ابراهیم عمادی، فاطمه غیاثی، محمد فردوسی، زینب فضلی، عاطفه فیض، گلناز قادرپور، راضیه قادری، عباسعلی قاسمعلی، عبدالرحیم قاضی، مینا سادات قائمی راد، رسول قلیچ، ابوالفضل قیامی، مهدیه قیصری، معصومه سادات کاتوزی، محمد علی کاظم بیکی، سمانه کرمیان، فاطمه کریمی، مهدی کریمی، یدالله کلاهداری، مهتاب گلستانی، رضا گلشن مهرجردی، مصطفی گوهری فخرآباد، احمد رضا متولی، محسن محمدی فشارکی، آرزو مصیبی، مریم معزی، مجدالدین معلمی، رضا معینی، مجتبی مقدسی، زهرا منتهایی، علی منوچهری، جواد موسوی، سید علیرضا موسوی، ابراهیم موسی پور، صدیقه مولایی، مرجان مهدوی مقدم،علی مؤذنی، سید سعید میر محمد صادق، زینب سادات میرشفیعی، سعید نجار، سید مهدی نوریان، رحیم نیکبخت میرکوهی، محمد محمود هاشمی، زینب هیبتی، علی یحیایی، هومن یوسفدهی وعثمان یوسفی.

 

انتهای پیام

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر