( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: حضرت آیتالله سبحانی در سومین درس تفسیر ماه مبارک رمضان در مدرسه حجتیه قم، گفتند: ماجرای عجیب ابلاغ آیاتی از سوره برائت برای مردم که مهمترین آن لغو پیمان با مشرکان از جمله مسایل مهم تفسیری این سوره است.

ایشان افزودند: در ابتدا این ابلاغ به ابوبکر واگذار شد، ولی در ادامه حضرت جبرئیل فرمودند، این پیام باید از سوی تو و یا نزدیکترین شخص به تو انجام شود که این ماموریت بسیار مهم در نهایت به حضرت علی(ع) واگذار شد.

حضرت آیت‌الله سبحانی بیان کردند: در این بین ادله ای مطرح شده که از جمله اینکه جناب ابوبکر مظهر رحم و مهربانی بود و به دلیل این که این آیات برای لغو پیمان بود، وی برای اینکار انتخاب نشده، ولی این ادله از سوی دانشمندانی چون «آلوسی» نیز با توجه به متن آنچه که جبرییل به پیامبر(ص) گفت، کاملا مردود و غیر قابل قبول است؛ زیرا جبرییل به پیامبر اکرم(ص) بیان کرد این کار باید از سوی نزدیک ترین شخص به تو انجام شود و قید دیگری مطرح نشد.

ایشان اظهارکردند: همچنین این یک مساله بسیار مهم یعنی لغو پیمان به دلیل عهد شکنی مشرکین بود، باید از سوی شخص اول مملکت انجام می شد و به همین خاطر به جای ایشان حتما باید شخص دوم مملکت چنین کاری انجام می داد که شخص امام علی(ع) بود.

حضرت آیت‌الله سبحانی با ذکر این مطلب که فضایلی که برای امام علی(ع) وجود دارد، اگر برای هر صحایه دیگری بود، کتاب ها برای