( 0. امتیاز از 0 )
حجت الاسلام سالک

نماینده مجلس هجمه ها علیه بودجه حوزه را با هدف تخریب حوزه دانست و گفت:بودجه حوزه مگر چقدر بوده که هم آن را کاهش داده اند و حوزه را تخریب می کنند.

حجت الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بودجه فرهنگی کشور در بودجه 98 به نسبت کل بودجه 2 درصد است، گفت: از کل بودجه سال 98 تنها 6 هزار و 500 میلیارد به بودجه فرهنگی اختصاص یافته است.

وی بودجه سال 98 را بودجه ای انقباضی دانست و اظهار داشت: حدوداً 40 درصد از کل بودجه از همه دستگاه ها از جمله دستگاه های فرهنگی کاهش یافته است؛ انقباضی بودن بودجه سال 98 و تحریم ها سبب شده است تا بودجه کلیه دستگاه ها کاهش پیدا کند.

حجت الاسلام سالک با بیان این که بودجه فرهنگی سال 98 نسبت به بودجه فرهنگی امسال کاهشی ملموس دارد، ابراز داشت: در بودجه 98 میان حقوق و مزایا و برنامه های کل بودجه نوعی جداسازی صورت گرفته است، یعنی افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان حفظ شده، اما بودجه برنامه ها کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که برای برون رفت از بحران تحریم ها باید موضوع بودجه را مدیریت کرد، ادامه داد: در صورتی که بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی نیز تصویب شود، تخصیص این بودجه قابل تأمل است، زیرا سیاست بر آن است که بر عملکرد دستگاه ها نظارت شده و حسب عملکرد آن ها و برنامه های اجرایی که دارند به آن ها بودجه تخصیص داده شود.

وی با اشاره به این که نوعی ولنگاری در بودجه های کل کشور صورت گرفته است، افزود: دولت با نظارت بر عملکرد دستگاه ها اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی می تواند در بخشی از بودجه صرفه جویی کرده و چالش هایی را که دارد، پر کند.

حجت الاسلام سالک با بیان این که در برخی از بخش های فرهنگی همچون مسأله گردشگری و ورزش و جوانان شاهد رشد 13 درصدی هستیم، گفت: با این حال باز هم این عدد بسیار کم است و باید بیش از این به مسائل فرهنگی توجه شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر این که بودجه حوزه علمیه برادران 30 درصد و بودجه حوزه علمیه خواهران 38 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: تبلیغات سوئی که علیه بودجه حوزه های علمیه صورت می پذیرد، نوعی تخریب است، زیرا اصل بودجه حوزه ها مگر چقدر بوده است که آن را هم کاهش داده اند و با اظهارات سوء حوزه را تخریب می کنند.

وی با بیان این که از میان 70 دستگاه فرهنگی حدود 33 یا 34 دستگاه کاهش یافته است، ابراز کرد: در کمیسیون فرهنگی به دنبال آن هستیم که بخشی از این کاهش ها و کمبودها را جبران کنیم؛ اگر دولت 2 هزار و 200 میلیارد به بودجه فرهنگی اختصاص دهد، تازه به رقم سال قبل این بودجه خواهیم رسید.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر