اخبار, گزارش خبری

صدام حسین:خود من و نه شخص ديگرى دستور شليک موشک‌هاى بالستيک به اسرائيل را دادم؛زيرا هر چه بلا بر سر ما آمده از اسرائيل است. همه رويدادهاى مضر و منفى که براى عرب‌ها روى داده ناشى از اقدامات اسرائيل بوده است.

مسئول دفتر پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: کشتار مسلمانان چین بخشی از یک طرح جهانی و بین‌المللی است که توسط صهیونیست جهانی و بدست آمریکا و هم‌پیمانان اروپای‌اش صورت گرفته است.