اخبار, ویژه

خبرگزاري فارس: يک پايگاه خبري غربي در گزارشي با اشاره به وحشيگري‏هاي جديد نظاميان آمريکايي در شکنجه‌هايي چون قطع اندام تناسلي مظنوناني که اغلب بي‌گناه نيز بوده‌اند، خواستار محاکمه سران آمريکايي پشت پرده اين جنايات شد.

خبرگزاري فارس: يک پايگاه خبري غربي در گزارشي با اشاره به وحشيگري‏هاي جديد نظاميان آمريکايي در شکنجه‌هايي چون قطع اندام تناسلي مظنوناني که اغلب بي‌گناه نيز بوده‌اند، خواستار محاکمه سران آمريکايي پشت پرده اين جنايات شد.

Other اخبار, ویژه

مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات گفت که مردم در روز قدس باردیگر قدرت خود را نشان خواهند داد و مسئولان متوجه خواهند شد که آنها از چه فکر و اندیشه‌ای حمایت می‌کنند.