( 0. امتیاز از )


حسن رحيم‌پورازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هشتمين اردوي آموزش سياسي دانشجويان پسر دانشگاه‌هاي سراسر کشور که به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در دانشگاه عباسپور برگزار شد، طي سخناني با بيان اينکه ما منتظر يک حکومت مطلق اسلامي هستيم و قبل از آن بايد يک انقلاب مطلق اسلامي انجام شود، اظهار داشت: قيد مطلق به اين دليل است که هر انقلاب و هر حکومتي با جهت‌گيري اسلامي قبل از انقلاب جهاني، يک حکومت نسبتا اسلامي به شمار مي‌رود.
وي با بيان اينکه حکومت و انقلاب ايران يک حکومت نسبتا اسلامي است، تصريح کرد: حتي در حکومت کشورمان نيز در بعضي اوقات اسلام مسکوت ماند و اجرايي نشد، به همين دليل حکومت ما نيز يک حکومت نسبتا اسلامي بشمار مي‌رود.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي افزود: طي 30 سال بعد از انقلاب با توجه به عملکرد دستگاه قضايي، دولت و مجلس کسي نمي‌تواند ادعا کند که تمام قوانين اسلامي اجرا شده است، زيرا اگر تمام قوانين اسلام اجرايي مي‌شد، حکومت ايران يک حکومت مطلق اسلامي بشمار مي‌رفت که در واقع چنين نيست.
ازغدي با تاکيد بر اينکه تمام حکومت‌هاي تشکيل شده به نام اسلام در غياب امام معصوم، حکومت نسبتا اسلامي بشمار مي‌رود، خاطرنشان کرد: قسمت‌هاي غيراسلامي يا ضداسلامي اين حکومت‌ها را بايد شناخت و آن را علاج يا نابود کرد و قسمت‌هايي اسلامي آن را نيز تقويت کرد.
وي در ادامه با اشاره به انقلاب جهاني حضرت مهدي(عج)، عنوان کرد: انقلاب جهاني که بعضي در ناخودآگاه و بعضي دانسته منتظر آن هستند، يک انقلاب ملي يا منطقه‌اي نيست بلکه يک انقلاب جهاني است و اين انقلاب يک سيستم جديد را در تمام عرصه‌ها ايجاد مي‌کند.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي اضافه کرد: انقلاب جهاني فقط در يک بعد نيست، بلکه رژيم سياسي، معرفتي، اخلاقي و فرهنگي را تغيير مي‌دهد به همين دليل ما منتظر يک حادثه بزرگ تاريخي و دنيوي هستيم.
ازغدي در ادامه سخنانش به روايات و احاديث نقل شده در خصوص حضرت مهدي(عج) و انقلاب جهاني ايشان اشاره کرد و گفت: بشريت ديروز و امروز امنيت را به خود نديده و حضرت حجت (عج) با ظهورش امنيت را براي تمام بشريت و در تمام ابعاد محقق خواهد کرد.
وي با بيان اينکه تعدادي از احاديث و روايات وعده انقلاب و نبرد بزرگ جهاني را داده است، تاکيد کرد: با شروع انقلاب جهاني، نبرد با صاحبان زر و زور و تزوير در جهان به منظور سرنگون کردن همه رژيم‌هاي ظلم و جور و نجات بشريت آغاز مي‌شود.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنانش به تشريح ويژگي ياران حضرت مهدي(عج) پرداخت و افزود: ياران مهدي(ع) رعب و ترسي در دلشان وجود ندارد، بلکه ترس و وحشت را در سران جهاني ايجاد مي‌کنند.
ازغدي با بيان اينکه نهضت حضرت مهدي(عج) جهاني مي‌انديشد و جهاني عمل مي‌کند، اظهار داشت: بي‌شک بعد از ظهور، حکومت حضرت حجت(عج) بر تمام زمين حکم فرما خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه حضرت مهدي(عج) نسخه اصلي تورات و انجيل را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: امام زمان(عج) با هر طيفي با کتاب آنها سخن مي‌گويد و اغلب آن‌ها نيز به امام مي‌پيوندند و اقليتي هم که به دليل هواي نفس و مخالفت با حق به ايشان نمي‌پيوندند، در هم کوبيده خواهند شد.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي در ادامه به ظهور حضرت عيسي بعد از ظهور حضرت مهدي (عج) اشاره کرد و ادامه داد: در آن زمان يک نقطه امان براي ظالمان باقي نخواهد ماند و سراسر جهان را عدل فرا خواهد گرفت.
ازغدي در ادامه به تشريح ويژگي‌هاي حکومت حضرت مهدي (عج) با توجه به احاديث و روايات پرداخت و تصريح کرد: در حکومت حضرت مهدي(عج) ريشه جهل در جهان زده خواهد شد و علم به تمام بشريت خواهد رسيد و عقلانيت تقويت خواهد شد.
وي اضافه کرد: در دوران حکومت مهدي(عج) تصميم‌ها عقلاني مي‌شود و ريشه خرافات نيز خواهد خشکيد و هيچ نقطه‌اي نمي‌ماند مگر اينکه آباد شود.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي همچنين تاکيد کرد: با ظهور حضرت حجت شبکه‌اي از حقوق در جهان حاکم مي‌شود و براي تحقق اين مسائل بايد هزينه پرداخت شود و خون داد.
ازغدي در ادامه سخنانش به تشريح صفات امام زمان(عج) با استناد به روايات و احاديث پرداخت و افزود: انقلاب مهدي(عج) تمام رژيم‌هاي عالم را در هم خواهد کوبيد، البته نه اينکه کل آن‌را نابود کند بلکه دوباره آن‌ها را باسازي خواهد کرد، يعني نقاط مثبت حفظ شده و نقاط منفي تغيير يا حذف خواهد شد.
ازغدي انقلاب مهدوي را يک تغيير بزرگ زيربنايي دانست و شعار حکومت مهدوي را آباداني عنوان کرد و در ادامه با بيان اينکه در حکومت مهدوي اشرافيت با صورت مذهبي برچيده مي‌شود، تصريح کرد: ديني که فقط تظاهر بوده و خلوص و معرفت آن کم است، توسط حضرت برچيده خواهد شد و نه تنها تمام آيين‌ها به اسلام تبديل خواهد شد، بلکه اسلام قلابي نيز حذف خواهد شد و حتي مسجدهايي که مانند کاخ ساخته شده و شکوه مادي را به جاي شکوه معنوي ترويج مي‌کند، توسط حضرت مهدي(عج) خراب مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه نهضت آخرالزمان با آزادي، عدالت، اخلاق و عقلانيت شکل مي‌گيرد، خاطرنشان کرد: در انقلاب نيز در مسائلي که آزادي، عدالت و اخلاق رعايت مي‌شد، موفق بوديم و هر جا که آن مسائل رعايت نمي‌کرديم، شکست مي‌خورديم البته انقلاب اسلامي که امروز اينگونه در دنيا مي‌درخشد و در برابر نظام‌هاي اسکتباري ايستادگي مي‌کند، از همين مسائل بهره برده است.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنانش گفت: صدمه‌اي که جاهليت مردم به آخرالزمان مي‌زند از جاهليت زمان پيامبر شديدتر است و حضرت مهدي(عج) با جاهليتي مدرن و فراتر از جاهليت دوران پيامبر روبرو خواهد شد.
ازغدي به رواياتي در خصوص جامعه قبل از ظهور اشاره کرد و گفت: در روايات آمده که شرايط جهاني به سمتي خواهد رفت که اگر فردي به بيرون از خانه بيايد و يک خيانت يا فعل حرام انجام ندهد آن روز افسرده است و مي‌گويد که امروز از دست رفت.
وي به نقش ايرانيان به خصوص جوانان ايراني در انقلاب مهدي اشاره کرد و اظهار داشت: در روايات آمده که ايراني‌ها و به خصوص جوانان ايراني نقش عمده‌اي در انقلاب مهدي دارند.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه امام خميني(ره) يک شمه کوچک از حرکت جهاني را رقم زد، يادآور شد: اگر امام خميني(ره) نمي‌‌آمد و اين انقلاب تحقق پيدا نمي‌کرد، بسياري از روايات صدر اسلام را متوجه نمي‌شديم.
وي افزود: در زمان مبارزه با رژيم پهلوي ترس از امام خميني(ره) و انقلاب در دل شاه افتاد و مردم در آن زمان با دست‌هاي خالي جلوي رژيم شاه ايستاده و پيروز شدند و حتي در جنگ نيز در حالي که عراق از تجهيزات بيشتري بهره‌مند بود اما ايران توانست موفق عمل کند.
ازغدي در خصوص برخي افراد که براي ظهور زمان تعيين مي‌کنند، افزود: معتقديم که امام زمان(عج) با افرادي مرتبط است و دهه به دهه نيز به ظهور نزديکتر مي‌شويم، اما تعيين وقت براي ظهور پايه ندارد البته بايد اميد به فرج داشت اما کساني که براي ظهور زمان تعيين مي‌کنند، اشتباه مي‌گويند.
وي همچنين عنوان کرد: علائمي که در خصوص ظهور مطرح شده، به زمان ما نزديک است اما اين مسئله دليلي براي تعيين زمان براي ظهور نيست و در هر حالتي هر شخص بايد با توجه به عقل و شريعت به وظيفه خود عمل کند.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با اشاره به سخن امام خميني(ره) مبني بر اينکه تلاش ما اين است که اين انقلاب را به صاحب اصلي آن برسانيم، گفت: بايد برنامه فردي، خانوادگي، اجتماعي، حکومتي و ملي خود را در چارچوب عقل و شرع برنامه‌ريزي کنيم تا با آمادگي کامل به استقبال ظهور برويم و نبايد برنامه را متوقف کرد و به ظهور مشروط کرد زيرا هيچ دليلي وجود ندارد که ظهور چه زماني انجام مي‌شود

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر