( 0. امتیاز از )

صدای شیعه:

در این باره از امام صادق (عَلیه السَلام) از پدران بزرگوارش از پیامبر (صَلى الله عَليه وَ آله) نقل شده است که ایشان در باب جایگاه والای حضرت فاطمه (سَلام الله عَلیها)  فرموده اند:

نور فاطمه (سَلام الله عَلیها) قبل از اینکه زمین و آسمان خلق شوند آفریده شد، بعضی از مردم گفتند: یا رسول الله! پس بنابراین: فاطمه از جنس بشر نیست؟

حضرت فرمودند: فاطمه حوریه ي انسیه ایست.

گفتند: یا رسول الله! چگونه می شود که زهراء (سَلام الله عَلیها) حوریه و انسیه باشد؟

پیامبر فرمودند: خداي توانا قبل از خلقت حضرت آدم و ارواح خلائق حضرت فاطمه ي اطهر (سَلام الله عَلیها) را از نور خود آفرید، سپس آدم (عَلیه السَلام) را خلق نموده و فاطمه (سَلام الله عَلیها) را.

 سپس عرض شد: یا رسول الله فاطمه (سَلام الله عَلیها) در آن وقت کجا بود؟

رسول مکرم اسلام فرمودند: نورِ او در میان یک حقه در زیر ساق عرش جاي داشت.

آن جمع گفتند: اي رسول خدا! طعام وي چه بود؟

حضرت فرمودند: تسبیح و تقدیس و تهلیل و حمد خدا بود، موقعی که خدا حضرت آدم را آفرید و مرا از صلب او بیرون آورد خداي عزّوجلّ دوست داشت که حضرت زهرا (سَلام الله عَلیها) را از صلب من خارج کند، پس او را از یک سیب بهشتی قرار داده و آن سیب را جبرئیل نزد من آورد و به من گفت: یا محمّد؛ خدا تو را سلام میرساند و این سیبی است که خداي مهربان آن را از بهشت براي تو فرستاده، من آن سیب را گرفتم و به سینه ي خود چسباندم و سپس جبرئیل گفت: یا محمّد! خداوند می فرماید: این سیب را تناول کن!

 هنگامی که آن سیب را دو نیمه کردم پس دیدم نوري از آن ساطع شد که من ترسان شدم.

پس جبرییل پرسید: یا رسول الله! پس چرا آن را تناول نمیکنی؟ میل کن و خائف مباش زیرا این نور آن بانوییست که در آسمان منصوره و در زمین

فاطمه است.

گفتم: اي حبیب من جبرئیل! چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است؟

جبرییل پاسخ داد: بدین جهت در زمین فاطمه نامیده شده که شیعیانش از آتش بریده شده اند و دشمنان وي از محبّتش محروم خواهند بود و در آسمان بدین لحاظ منصوره است که خداوند متعال فرموده است: در آن روز (روز قیامت)، مؤمنین براي نصرت خدا که هر کس را بخواهد یاري می کند خوشحال می شوند، منظور از این نصرت، همان نصرتی است که فاطمه ي اطهر (سَلام الله عَلیها) براي دوستان خود خواهد داشت.

منابع:

1-شیخ صدوق، معانی الاخبار : 396.

2-محمد قائم فرد، زندگانی حضرت زهرا(س)، ترجمه ی جلد 43 بحارالأنوار: 24-23.


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر