( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: زين العرب به نقل از شرح المصابيح مي‌ گويد : فاطمه ، بتول گسسته نام گرفت چون از جهت فضيلت و ديانت و تبار ، زني‌ از ميان زنان نتوانست هم گون او باشد .
 
هروي‌ به نقل مناقب گويد : فاطمه بتول منقطع نام گرفت چون منقطع النظير بود .
 
کمال الدين محمد بن طلحه الشافعي‌ گفته : به فضيلت سجايي‌ منصوص ، اختصاص يافت که منحصر به او بود و به فضيلت ويژگي‌ هايي‌ متمايز شد که در لفظ نبوي‌ آمده بود و به صفات شرف ممتاز گشت که روان هاي‌ گرانمايه براي‌ دست يابي‌ به تنها يکي‌ از آنها ، رقابت مي‌ کنند ...
 
شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي‌ آورده : مفاخر او فراوان است ، او بردبار ، ديندار ، نيکوکار ، قانع و سپاس گوي‌ بود.
 
سليمان کتاني‌ ، نويسنده مسيحي‌ لبناني‌ : فاطمه پاکدامن ، دخت فضيلت هاي‌ پيامبر بود ، خصلت هايي‌ که با نبوغ اخلاق و خلاقيت ، پربار شده بود . تن نزار او ، آوند روح شفاف بود تا اينکه در آن سرچشمه ي‌ که پدرش از آن طلوع کرد محو شد .
 
عايشه : هرگز کسي‌ برتر از فاطمه ـ جز پدر او ـ نديدم .
 
بنت الشاطي‌ دانشمند مصري‌ : او محبوب ترين دختر پيامبر در ميان دخترانش بود و شبيه ترين کس از جهت خلق و خوي‌ و خلقت به پدر خود بود . . . خداوند تقدير کرد که از بين خواهرانش تنها او ظرف مطهر سلاله مطهر باشد و رويشگاه پاک درخت تنومند اشراف آل بيت پيامبر . . . » .
استاد احمد شمس باصي‌ در کتاب خود « نفحات من سيرة السيده زينب » ، آورده : فاطمه در ميان زنان دنيا بهترين بود و سرور زنان خواهد بود در آخرت .
 
دکتر علي‌ ابراهيم حسن گفته است که : زندگي‌ فاطمه برگي‌ منحصر به فرد است در ميان برگ هاي‌ تاريخ که انواع عظمت ها را در او لمس مي‌ کنيم . . . ما ، در برابر شخصيتي‌ قرار داريم که توانست در جهاني‌ پديدار شود در حالي‌ که دورادور او هاله ي‌ از فرزانگي‌ و شکوه فرا گرفته بود ، فرزانگي‌ که منبع آن کتاب هاي‌ فيلسوفان و دانشمندان نيست بلکه تجارب روزگار است که لبريز از دگرگوني‌ ها و پيشامدهاي‌ ناگهاني‌ است و شکوهي‌ که نه از پادشاهي‌ يا ثروت که از اعماق جان او سرچشمه گرفته بود . شايد عظمت فاطمه بود که عايشه را واداشت تا بگويد : کسي‌ برتر از فاطمه نيافتم مگر پدر او .

برگرفته از کتاب "اهل بيت (عليهم السلام) عرشيان فرش نشين"/تالیف استاد حسین انصاریان


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر