( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: متاسفانه مزار جاي دختر پیغمبر نیز روشن نیست. از آنچه درباره مرگ او نوشته شد، و کوششي که در پنهان داشتن این خبر بکار برده‏اند، معلومست که خانواده پیغمبر در این باره خالي از نگراني نبوده‏اند. این نگراني براي چه بوده است؟ درست نمي‏دانم. یک قسمت آن ممکن است‏ بخاطر اجراي وصیت زهرا (ع) باشد. نخواسته است کساني را که از آنان ناخشنود بود، در تشییع جنازه، نماز و مراسم دفن او حاضر شوند. اما آثار قبر را چرا از میان برده‏اند؟ و یا چرا پس از بخاک سپردن او صورت هفت قبر، یا چهل قبر در گورستان بقیع و یا در خانه او ساخته‏اند؟ چرا این همه اصرار در پنهان داشتن مزار او بکار رفته است؟

اگر در سال چهلم هجري فرزندان فاطمه قبر پدر خویش را از دیده مردم پنهان کردند، از بي حرمتي مخالفان مي‏ترسیدند. اما وضع مدینه را در چهل روز یا حداکثر هشت ماه پس از مرگ پیغمبر با وضع کوفه در سال چهلم از هجرت یکسان نمي‏توان گرفت. آنها که بر سر مسائل سیاسي و احراز مقام با علي (ع) کشمکش داشتند، کساني نیستند که در سال یازدهم در مدینه حاضر بودند. و آنان که در مدینه حاضر بودند، حساب علي (ع) را از فاطمه (ع) جدا مي‏کردند. براي رعایت ظاهر هم که بوده است ‏به دختر پیغمبر حرمت مي‏نهادند. و مسلما به قبر او نیز تعرضي نمي‏کرده‏اند. نیز نمي‏توانیم بگوئیم مرور زمان و یا فراموشي راویان موجب معلوم نبودن موضع مزار زهراست. چه محل قبر دو صحابي پیغمبر در کنار قبر او معین است. قبر فرزندان زهرا را که در بقیع آرمیده است ‏به تقریب مي‏توان روشن ساخت. پس موجب این پوشیده کاري چیز دیگري است. همان سببي است که خود او در جمله‏هائي که شاید آخرین گفتارهاي او بوده است ‏بر زبان آورد.  همان سخنان که بزنان عیادت کننده گفت: «دنیاي شما را دوست نمي‏دارم و از مردان شما بیزارم‏» او مي‏خواست دور از چشم ناسپاسان و حق ناشناسان بخاک رود و حتي نشان او هم دور از چشم آنان باشد.

ابن شهر آشوب نوشته است ابو بکر و عمر بر علي (ع) خرده گرفتند که چرا آنان را رخصت نداد تا بر دختر پیغمبر نماز بخوانند. وي سوگند خورد که فاطمه چنین وصیت کرده بود و آنان پذیرفتند.1

باري بر طبق روایتي که کلیني از احمد بن ابي نصر از حضرت رضا (ع) آورده است:

امام در پاسخ احمد که از محل قبر فاطمه (ع) پرسید گفت: او را در خانه‏اش بخاک سپردند. و چون بني امیه مسجد را وسعت دادند قبر در مسجد قرار گرفت.2  ابن شهر آشوب از گفته شیخ طوسي نویسد: آنچه درست‏تر مي‏نماید این که او را در خانه‏اش یا در روضه پیغمبر بخاک سپردند.3

در مقابل این روایت، ابن سعد که در آغاز قرن سوم در گذشته است از عبد الله بن حسن روایت کند: مغیرة بن عبد الرحمان بن حارث بن هشام را در نیم روز گرمي دیدم که در بقیع ایستاده بود. بدو گفتم:

-ابو هاشم براي چه در این وقت اینجا ایستاده‏اي؟

-در انتظار تو بودم! به من گفته‏اند فاطمه (ع) را در این خانه (خانه عقیل) که پهلوي خانه جحشیین است ‏بخاک سپرده‏اند. از تو مي‏خواهم این خانه را بخري تا مرا در آنجا بگور بسپارند!

- بخدا سوگند این کار را خواهم کرد!

اما فرزندان عقیل آن خانه را نفروختند. عبد الله بن جعفر گفت هیچ کس شک ندارد که قبر فاطمه (ع) در آنجاست.4

اگر روایت احمد بن ابي نصر قرینه معارض نداشت پذیرفته مي‏شد. اما علماي شیعه روایت‏هائي آورده‏اند که نشان مي‏دهد دختر پیغمبر را در بقیع بخاک سپرده‏اند. بعلاوه در ضمن این روایات آمده است که براي پنهان داشتن قبر دختر پیغمبر صورت هفت قبر 5 و به روایتي چهل قبر ساختند. و این قرینه‏اي است که قبر در داخل خانه نبوده، زیرا خانه محقر دختر پیغمبر جاي ساختن این همه صورت قبر را نداشته است. و نیز روایتي در بحار دیده مي‏شود که مسلمانان بامداد شبي که دختر پیغمبر بجوار حق رفت در بقیع فراهم آمدند و در آنجا صورت چهل قبر تازه دیدند.6

مجلسي از دلایل الامامه و او به اسناد خود روایتي از امام صادق آورده است که بامداد آن روز مي‏خواسته‏اند جنازه دختر پیغمبر را از قبر بیرون آورند و بر آن نماز بخوانند و چون با مخالفت و تهدید سخت علي (ع) روبرو شده‏اند از این کار چشم پوشیده‏اند.7

بهر حال پنهان داشتن قبر دختر پیغمبر ناخشنود بودن او را از کساني چند نشان مي‏دهد و پیداست که او مي‏خواسته است ‏با این کار آن ناخشنودي را آشکار سازد.

 

منبع: زندگاني فاطمه زهرا(س)، سید جعفر شهیدی

1. مناقب ج 1 ص 504.

2. اصول کافي ج 1 ص 461.

3. ج 3 ص 365.

4. طبقات ج 8 ص 20.

5. بحار ص 182.

6. بحار ص 171.

7. بحار ص 171.

 

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر