ویژه نامه

در اين مقاله نگاهي سريع و گذرا خواهيم داشت بر آن دسته از خطبه‌ها و کلمات امير بيان، علي(ع) که در آنها از بعثت و نبوت حضرت ختمي مرتبت(ص) سخن به ميان آمده است.

در نوشتار حاضر، ابتدا رابطه بعثت و مهدويت و حکومت عدل جهاني امام عصر(عج) در ضمن آيه اظهار (هو الذي ارسل رسوله بالهدي...) بحث و بررسي شده و سپس حلقه اتصال (غدير) ميان بعثت و مهدويت و رابطه آن با بعثت و حکومت جهاني امام مهدي در ضمن آيات شريفه وعد (وعد الله الذين آمنوا منکم...) و اکمال (اليوم اکملت لکم دينکم...) پژوهيده شده است.

ادامه ویژه نامه

حضرت زينب (س) خطاب به يزيد فرمود: افسوس که ناچار از گفتگو با تو هستم و گرنه من ترا کوچکتر و حقيرتر از آن مي دانم که با تو سخن بگويم قسم به خداست که جز او خداترسي ندارم و جز به او نزد کسي شکايت نمي برم هر مکر و خدعه اي که داري بکارگير و هر تلاشي در اين بکن و هر چه مي تواني با ما دشمني نما ولي بدان به خدا سوگند نمي تواني ياد ما را محو کني و ذکر اهل

33 از 33