ویژه نامه, بهائیت

از مهمترين معضلات به وجود آمده به‌دليل نبود امکانات فرهنگي و فقر مردم، روي آوردن جوانان به مواد مخدر و تفريح‌هاي غيرسالم و گرايش به برخي فرقه‌هاي ضاله و گسترش فعاليت وهابيت و بهاييت در جنوب استان کرمان است.