ویژه نامه, امام موسی صدر

در خرداد تيرماه 1377، ميزگردي با حضور آقايان: سيدهادي خسروشاهي، عبدالرّحيم ‏اباذري، دکتر صادق طباطبائي، دکتر کاظم صدر و مهندس فيروزان در رابطه با «موضوع‌شناسي ‏افکار و انديشه‌هاي امام موسي صدر» تشکيل گرديد که مسائل مطرح شده در آن جلسات، در ‏فصلنامه «نامه مفيد» سال چهارم، شماره 16، چاپ و منتشر گرديد.‏

طیبه ولی بغدادی، کارشناس علوم سياسي در يادداشتي با تاکيد بر اين که ربودن انسان ها نيز يک جنايت جنگي است، خواستار اقدام جدي قوه قضاييه کشورمان در پيگري سرنوشت امام موسي صدر شد.

ادامه ویژه نامه, امام موسی صدر

در اين مختصر مي‌کوشيم که به گوشه‌اي از چگونگي استمرار راه سيد جمال و تشابه‌ها کارهاي امام ‏موسي صدر با کار سيد اشاره کنيم

2 از 2