( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: برخی از این کالاها صرفا به سبب گرایش به استفاده از کالاهای لوکس و تجملی و ایجاد تمایز میان طبقات اجتماعی، چشم و همچشمی و رقابت میان افراد و خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرند. عمده مصرف کنندگان هم خانواده هایی هستند که می خواهند بسرعت دوران گذار از زندگی سنتی به مدرن را طی کنند و به همین واسطه می کوشند بدون توجه به ارزشهای موجود، هزینه های خانوار را صرف تهیه و مصرف این محصولات کنند.

با توجه به این که تقاضا نسبت به دریافت چنین کالاهایی بالاست مجموعه ای از بازرگانان کوچک و بزرگ به منظور تهیه جنس ارزان و در عین حال جدید، سفرهایی را از اروپا گرفته تا خاور دور پی می گیرند و زمینه ورود این کالاها را به کشور فراهم می آورند. ورود این محصولات از مجرای قانونی آن روال عادی خود را طی می کند اما در عین حال کالاهایی هم هستند که برای ورود محدودیت های قانونی دارند. برخی از این کالاها با فرهنگ و اعتقادات ما سازگار نیست و حتی در صورت وجود نوع وطنی، استفاده از آن محدودیت های شرعی دارد. آمارهای رسمی وزارت کشور حاکی از قاچاق 20 تا 25 میلیارد کالا در ایران است.

تجارت پرسود

برخی از افراد سود جو و فرصت طلب سعی دارند از راههای مختلفی از جمله قاچاق برای تامین نیازهای کاذب برخی مصرف کنندگان و از طریق دور زدن موانع قانونی، محصولاتی را وارد کشور کنند. این گونه افراد اگرچه از خطرات احتمالی چنین اقداماتی آگاهند اما در عین این که سود کلانی با این شیوه به جیب می زنند، باعث می شوند با نادیده انگاشتن این اقدام پرمخاطره و با هدف روشن نگه داشتن چراغ بازار مصرف، مسیر ورود این محصولات را به کشور مهیا کنند.

تازگی و جذابیت کاذب این محصولات که رنگ و لعابی به زندگی تجملاتی برخی مصرف کنندگان می دهد، شرایط را برای تبدیل برخی رفتاری های ناهنجار به رفتارهای به هنجار فراهم می کند. آنچه باعث نگرانی و دغدغه است اشتیاق طبقات مختلف اجتماعی فارغ از تفاوت های فرهنگی، ارزشی و اعتقادی جامعه برای استفاده از این کالاهاست که به طور روزافزونی در حال گسترش است. طبیعی است قاچاقچیانی که صرفا به فکر سود بیشتر هستند، حساسیتی نسبت به ناهمخوانی این محصولات با نظام ارزشی و فرهنگی جامعه ندارند. در کنار این مساله باید توجه داشت که تولید برخی از کالاها نیز به صورت هدف دار و سازماندهی شده صورت می گیرد و علاوه بر فروش محصول و دریافت سود بیشتر، تهاجم به ارزش ها و معیارهای اخلاقی را نیز از نظر دور نمی دارد. بنابراین شاید بتوان یکی از بهترین راهکارهای نفوذ فرهنگی به داخل کشور را قاچاق کالا دانست.

ناهمخوانی محصولات قاچاق با سبک زندگی ایران - اسلامی

یکی از شیوه های نادرست مصرف، استفاده از کالاهای قاچاق است. قاچاق کالا حتی روی سبک زندگی مردم نیز تاثیر گذاشته و موجب فاصله گرفتن مردم از سبک زندگی اسلامی می شود.

تاکنون اقدامات مفیدی برای مبارزه با قاچاق و کنترل مبادی ورودی کشور صورت گرفته است اما این تلاشها تا زمانی که الگوی مصرف در کشور تغییر نکند راه به جایی نخواهد برد. باید بپذیریم که رفتار مصرفی مردم ناشی از سبک زندگی آنهاست و سبک زندگی برگرفته از باورها و نگرش حاکم بر جامعه است و تا زمانی که پالایشی در این زمینه صورت نگیرد برخورد با کالای قاچاق توفیق چشمگیری نخواهد داشت.

کسانی که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارند بر این باورند که این محصولات در مقایسه با نمونه های داخلی آن از کیفیت و مرغوبیت بهتری برخوردارند. بخشی از این نگرش تا حدودی ناشی از ضعف کالاهای وطنی است و بخشی دیگر هم متاثر از تبلیغات شبکه های ماهواره ای و بخشی هم به کیفیت کالاهای خارجی برمی گردد. ضمن اینکه تلقی برخی مصرف کنندگان این است که مصرف این گونه کالاها باعث ارتقای پایگاه و منزلت اجتماعی آنها خواهد شد. طبعا با چنین تاثیرگذاری های عمقی در سطوح زندگی جامعه ایرانی، توجه به آسیب های استفاده از این محصولات و آگاه کردن مردم از مضرات آن بسیار اهمیت خواهد داشت.

رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توجه و تاکید بر تولید محصولات با کیفیت وطنی، بستر سازی فرهنگی برای ترویج زندگی مبتنی بر آموزه ها و ارزش های اعتقادی و نظارت بیشتر بر مبادی ورودی کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق ازجمله اقداماتی است که می تواند در کاهش مصرف محصولات غیر مجاز و مغایر با شئونات اسلامی و ایرانی موثر باشد.

اندیشه

شهاب سلیمی

 


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر