رسانه های دیگر

با هيچ نيرويي نمي‌توان فوتبال را از جهان مدرن حذف کرد، اما براي اثبات تعلق ذاتي فوتبال به جهان تجدد بايد درباره شأن و نقش و جايگاه و اثر فوتبال در اين عالم تأمل کرد. فوتبال نه فقط در بازار سرمايه بلکه در خانه و زندگي و در زبان و درک مردمان وارد شده و با آن درآميخته است تا جايي که در جهان ما از ميان شئون تجدد کمتر چيزي به اندازه فوتبال در سراسر جها

ادامه رسانه های دیگر

امارات متحده عربی که مساحتی کوچک تر از شهرهای میانی استان تهران داشته و با این حال از هیچ کارشکنی در حق ایران و ایرانی فروگذار نکرده در تازه ترین خبط خود قصد مخالفت آشکار با مبانی اسلام را کرده است.

سریال جومونگ با وجود مخاطب بالایی که داشت نتوانست ضعف فیلمسازی این سریال را بپوشاند. قهرمان این سریال حماسی ـ رزمی تلنگری به ضعف هنرمندان ایرانی وارد آورد که این تهدید در صورت تداوم جبران ناپذیر است.

محمدکاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت روز دوشنبه در سرمقاله اين روزنامه با عنوان "عاقبت سروشيسم و آينده کروبي" نوشت:کروبي توانست از گوگوش تا سروش را زير خيمه خود گرد آورد .

يک پايگاه خبري به بررسي تبليغات هفته‌هاي گذشته رژيم صهيونيستي عليه جنبش حماس براي مخدوش کردن چهره مردمي اين جنبش و شايعه پراکني اين رژيم در ازدواج مردان با دختربچه‌هاي فلسطيني پرداخت و نوشت: شايعه ازدواج مردان فلسطيني با دختربچه‌ها دروغ صهيونيست‌ها بود.

حسين شريعتمداري - تمامي کساني که روز قدس با شعار و نشانه هاي تفرقه انگيز در صحنه حاضر مي شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائيل هستند و در اين ميان، آنها که دانسته آمده اند، در جنايات وحشيانه اسرائيل سهيم مي باشند و آنان که به فريب آمده اند، اگرچه، جرم کمتري دارند ولي مقابله با آنها ضرورتي اجتناب ناپذير است.

در اين گزارش که مشخص بود دستور ويژه اي خارج از روال معمول 20:30 براي ساخت آن وجود داشته ،‌ نه تنها از توجيهات مبتذلي مانند اين که قربانيان کهريزک قبل از بازداشت بيمار بوده اند خبري نبود و عاملان جنايات صورت گرفته،‌ نفوذي معرفي نشدند...

همچنین شکنندگی اعتقادی برخی از جوانان، دستمایه‌ای برای جذب آنان به این فرقه ضاله شده است. این در حالی است که از مناطق کویری کشور نیز گزارش می‌رسد، تبلیغات برای جذب به دین یهود گزارش شده است که جزییات بیشتری از آن در دست نیست.