رسانه های دیگر

در میدان ونک، میدان هفت تیر و... اگر مانتو یا پالتوی دختری کمتر از حد معینی باشد مسافر اجباری ون‌های سبز و سفید رنگ گشت ارشاد خواهد شد، به مقصد وزرا! با اشل و مقیاس خود تصمیم‌گیرندگان نظارتی و انتظامی کشور هم که بسنجیم، آن‌چه از رسانه‌ها بارها در خصوص چرایی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اعلام می‌شود،تا جامعه‌ای سالم و مبتنی بر دستورات مذهبی ساخته

« چون زنان در این سریال نقش چندانی ندارند و مسائل سیاسی غلطی هم مطرح نمی شود، ممیزی های چندانی شامل آن نمی شود.»

ادامه رسانه های دیگر

کلهر گفت که از سوی رئیس‌جمهور نیز صحبت‌هایی با من صورت گرفته، ولی من تمایلی برای پذیرش سمت و مسوولیت اجرایی ندارم.