رسانه های دیگر

خشم ایرانی‌ها از لیبی به این دلیل است که طرابلس در سال‌هایی که جنگ عراق و ایران در جریان بود، موضع بی‌طرفانه‌ای گرفته و این کار جناب سرهنگ، خشم ایرانی‌ها را برانگیخت

در میدان ونک، میدان هفت تیر و... اگر مانتو یا پالتوی دختری کمتر از حد معینی باشد مسافر اجباری ون‌های سبز و سفید رنگ گشت ارشاد خواهد شد، به مقصد وزرا! با اشل و مقیاس خود تصمیم‌گیرندگان نظارتی و انتظامی کشور هم که بسنجیم، آن‌چه از رسانه‌ها بارها در خصوص چرایی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اعلام می‌شود،تا جامعه‌ای سالم و مبتنی بر دستورات مذهبی ساخته

ادامه رسانه های دیگر

« چون زنان در این سریال نقش چندانی ندارند و مسائل سیاسی غلطی هم مطرح نمی شود، ممیزی های چندانی شامل آن نمی شود.»

کلهر گفت که از سوی رئیس‌جمهور نیز صحبت‌هایی با من صورت گرفته، ولی من تمایلی برای پذیرش سمت و مسوولیت اجرایی ندارم.