( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: احمد امین شهیدی، در گفت و گو با رادیو پشتو برون مرزی تصریح کرد، بعداز حمله به مدرسه وابسته به ارتش در پیشاور  متمم بیست و یکم در پارلمان مطرح شد و  دولت، خواست هیات مقتدره، احزاب سیاسی مذهبی و مردم پاکستان با هم متحد شدند و زمانی که متمم بیست و یکم ارائه شد از آن استقبال کرده و به قانون مبدل شد. در این متمم اولین ماده این بود که دولت با تمام قدرت تروریسم را سرکوب خواهد کرد. ملت امیدوار بودند که بعد از این تروریسم به پایان خواهد رسید غافل از اینکه نتیجه متمم بیست و یکم؛ کشت و کشتار شیعیان خواهد بود و خون شیعیان کم ارزش خواهد شد.

وی گفت: عملکرد دولت نواز شریف یا حزب مردم نشان می دهد که تمام تلاش مسئولان، حفظ دولت و مقام خودشان است و برای آن حاضرهستند هر کاری بکنند ولی برای حفاظت از ملت هیچ کاری نمی کنند.

شهیدی افزود، دولت نواز شریف ثابت کرده که در راستای سرکوبی روح متمم بیست ویکم فعالیت می کند و بیگناهان را به اتهامات واهی دستگیر و به زندان می فرستد درحالی که گروههای منحله از جمله سپاه صحابه، اهل سنت، الجماعت و لشکرهاو غیره آزادانه فعالیت می کنند. آنها جلسه تشکیل می دهند و دیگران را تکفیر می کنند در حالی که بیست نکته ای که دولت بعد از متمم بیست و یکم ارائه داده بود در آن آمده بود که بعد از این کسی اجازه نخواهد داشت روی دیوارها، شعارهای تکفیری بنویسد یا در جلسات خود کسی را تکفیر کند و دولت با زور جلوی این گونه جلسات را خواهد گرفت ولی  همه این مسایل فقط روی کاغذ قرار دارند و به آن عمل نمی شود.

این عالم پاکستانی تصریح کرد،  چه حادثه پیشاور و چه شکارپور بی توجهی و غفلت دولت و اداره های دولت و ارتش در حفاظت از سر و مال مردم بویژه کسانی که مورد هدف تروریستی قرار می گیرند، وجود دارد و اگر این اهمال و سستی ادامه پیدا کند در آینده خطر حملات بیشتر وجود دارد./ خبر وتفسیر برون مرزی


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر