( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: " نضال السلمان" گفت که دولت بحرین باید در راستای پایبندی به پیمان های حقوقی بین المللی مانند پیمان بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و توافق سیداو ، به کرامت انسانی افراد احترام بگذارد.

السلمان در گفتگو با روزنامه "المغرب" با اشاره به اینکه شمار زیادی از زنان بحرینی به طور ظالمانه در بازداشت به سر می برند، افزود بسیاری از زنان به علت بیان نظرات خود و مطالبه آزادی درمعرض شکنجه قرار گرفته و از کار بیکار شده اند.

نضال السلمان افزود بحرین از لحاظ تعداد زندانیان، با توجه به میزان جمعیتش بیشترین تعداد زندانی ها را دارد؛ در سال 2014 سی و یک زن در بحرین بازداشت شدند که برخی ازآنان بعداً آزاد شدند و برخی دیگر همچنان در پشت میله های زندان درحبس به سر می برند.

وی افزود که از سال 2011 ،بیش از 300 زن در بحرین بازداشت شده و شماری از آنان به علت حمایت از حقوق بشر و دعوت به اصلاحات مورد شکنجه قرار گرفته اند.

السلمان اظهار داشت " ظاهراً اینگونه به نظر می رسد که دولت بحرین به مسائل زنان توجه می کند و گروه های سیاسی را ملزم به توجه به قضایای زنان می کند، اما درواقع همه کسانی که رژیم آل خلیفه آنان را درمناصب عالی گماشته است، به خاندان حاکم وابسته اند و یا ازطرفداران رژیم هستند و هدف از این اقدام ، بهبود بخشیدن به وجهه زنان بحرینی در نزد جهانیان و ممانعت از افشای اوضاع بد زنان در جامعه بحرین است.

منبع: العالم


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر