( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: گفتنی است که رژیم آل خلیفه در ماههای اخیر با تشدید سرکوبگری های خود در بحرین از جمله محکوم کردن فعالان سیاسی به حبس های طولانی درصدد ایجاد رعب و وحشت جهت متوقف ساختن قیام مردم بحرین است . 

تشدید اعتراضات مردم بحرین در پی سرکوبگری های فزآینده آل خلیفه از ناکامی این رژیم استبدادی در نیل به اهدافش حکایت دارد. در این چارچوب در روزهای اخیر بحرین شاهد تظاهرات های مختلف ضد حکومتی مردم این کشور بوده است که این موضوع از عزم مردم بحرین در پیگیری قیامشان حکایت دارد. 

بحرین از فوریه سال 2011 شاهد انقلاب مردمی ضد رژیم آل‌ خلیفه است و مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. در چنین شرایطی رژیم آل خلیفه به جای توجه به مطالبات مردم ، برخورد و سرکوب خونبار مخالفان را در دستورکار خود قرار داده اند. 

در حمله نیروهای رژیم آل خلیفه به معترضان بحرینی تا کنون صدها تن کشته و زخمی و هزاران تن بازداشت شده اند که این روند سرکوب ها در سایه سکوت مجامع جهانی با شدت تمام ادامه دارد. 

این در حالی است که تداوم قیام مردم بحرین نیز بیانگر آن است که مبارزات مردم بخرین از ابتدای سال 2016 ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بحرینی ها با تداوم نادیده گرفتن دستور وزارت کشور بحرین درباره ممنوعیت برگزاری هر نوع تظاهراتی ، در مناطق مختلف بحرین همچنان به تظاهرات خود ادامه می دهند. 

گفتنی است که رژیم حاکم بر بحرین مردم این کشور را از همه حقوق خود نظیر آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز و تشکیل احزاب و گروه های سیاسی منع کرده است. دور جدید قیام مردمی در بحرین از آن حکایت دارد که بحرینی ها علیرغم مواجه بودن با سرکوبگری های رژیم آل خلیفه و دولتهای حامی آن ، مصمم به ادامه قیامشان تا ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. 

اعتراضات فزآینده مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در ماههای اخیر جای تردیدی را برای ناظران سیاسی باقی نگذاشته است که مردم بحرین تا نیل به اهدافشان یعنی محو رژیم استبدادی از این کشور از پای نخواهند نشست. 

در واقع رژیم دیکتاتوری حاکم بر بحرین که از حمایت نیروهای سرکوبگر آل سعود در سرکوب مردم بحرین برحوردار است نتوانسته است قیام مردم بحرین را خاموش کند و عملاً شعله های این قیام هر لحظه گسترده تر می شود.

شعارهای مردم بحرین که بر سرنگونی رژیم آل خلیفه و برقراری مردم سالاری در این کشور تاکید دارند بیانگر آن است که سرکوبگری ها و ترفندهای رژیم ال خلیفه نتوانسته است خللی در عزم مردم بحرین در پیگیری اهداف قیامشان ایجاد کند. 

دور جدید قیام مردمی در بحرین از آن حکایت دارد که بحرینی ها علیرغم مواجه بودن با سرکوبگری های رژیم آل خلیفه و دولتهای حامی آن ، همچنان ابتکار عمل را در اختیار دارند و مصمم به ادامه قیامشان تا ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. 

به هرحال دور جدید تظاهرات مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در روزهای اخیر بار دیگر پوچی ادعاهای این رژیم دیکتاتوری را نمایان کرد که سعی داشت با دروغ پردازی اینطور القاء کند که اعتراضات مردم بحرین در حال فروکش کردن است. 

منبع: خبر و تفسیر برون مرزی


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر