( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: رژیم آل خلیفه چندی پیش با صدور حکمی ظالمانه، آیت الله شیخ عیسی قاسم را به یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال و وجوهات شرعی وی محکوم کرد. در این خصوص مطالبی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود؛

*این محاکمه در درجه اول به معنای جسارت و تعدی رسمی در حق مرجعیت مذهبی شیعیان و رهبر انقلاب که تمامی گروه ها و طرفهای انقلابی بحرین بر ایشان اتفاق دارند می باشد.

*با جرم شمرده شدن استلام وجوهات خمس، رژیم آل خلیفه رسما به خود این اجازه را داده تا فریضه ای شرعی و اصلی از اصول عقاید شیعه را به محاکمه بکشاند. این جسارت بابی را برای ارتکاب جسارتهای بعدی گشوده است.

*اموال و وجوهات خمس که شیوه مصرف و دخل و تصرف در آن در شریعت مشخص شده مصادره گشته است. نیت پرداخت کنندگان وجوهات جهت مصرف آن مشخص است و حکم شرع هم در این خصوص صراحت دارد. با مصادره وجوهات و تصرف خودسرانه به حکم دادستانی در آنها، عملا به حق امام ع در این محاکمه جسارت آشکار و رسمی شده است.

*اگر غرامت تعیین شده (100هزار دینار) که جدای اموال مصادره شده است، ظرف مدت شش ماه پرداخت نگردد حکم حبس تنفیذ خواهد شد

* آیت الله عیسی قاسم پیش از آغاز محاکمه سلب تابعیت گشته اند، سلب تابعیت در کنار محکومیت و احتمال تنفیذ حکم در هر لحظه،  امکان صدور حکمی جدید از جمله حبس طویل المدة بعلت عدم داشتن تابعیت و یا اخراج از بحرین را در پی خواهد داشت

*عدم تنفیذ حکم به مدت سه سال بدین معناست که در طول این مدت اگر ایشان مجددا وجوهاتی را دریافت نمایند در همان لحظه حکم حبس تنفیذ خواهد شد. (حکم صادره دریافت هرگونه وجوهاتی را جرم دانسته است)

*نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و رهبر انقلاب و تأیید آن در دادگاه جنایی  عبور از تمامی خط قرمز ها در بحرین بوده و جسارت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی ایشان در سطح بین الملل است.

*مبلغ وجوهات مصادره شده 3ملیون و 367 هزار و 301 دینار بحرینی علاوه بر دو ملک است که به ادعای دادستانی به مصرف اعمال خیریه خواهد رسید. این بدین معناست عملا این مبلغ بصورت آزاد و تام الاختیار در دست نظام قرار گرفته است.

منبع: مهر


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر