شیعیان

يک شهروند ايتاليايي که سالها پيش به دين اسلام گرويده، نخستين ايتاليايي است که لباس روحانيت را در اين کشور بر تن کرده است. عباس داميانو دي پالما که رييس انجمن امام مهدي (عج)در ايتالياست و تحصيلات دانشگاهي و حوزوي خود را در ايران، انگليس و سوريه گذرانده است در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار صدا و سيما در رم با بيان اينکه اسلام به عنوان ديني که روح و جان انسان ها را پس از اشنايي با ان به تسخير خود در