شیعیان

مادران شهدای اعدام شده توسط رژیم آل خلیفه هدیه خود را از پادشاه این کشور، دریافت کردند.

نماینده آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد که مردم بحرین یک رهبر دارند نه چند رهبر و موضع رهبرشان نیز از ابتدای انقلاب تاکنون،تحرک «مسالمت آمیز» به عنوان یک گزینه «راهبردی» است نه گزینه «مسلحانه».

ادامه شیعیان

سرکوب هماهنگ حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع و تشکل سبب تضعیف چشم اندازها در ارتباط با یافتن یک راه حل سیاسی برای ناآرامی های داخلی بحرین شده است.

با وجود سکوت جامعه بین الملل، طبیعی است آل خلیفه همچنان به نقض حقوق اولیه مردم بحرین ادامه ‌دهد.

روحانی بحرینی با تاکید براینکه ملت بحرین اجازه نخواهد داد سرنوشت شیخ نمر در مورد شیخ عیسی قاسم تکرار شود، گفت: بحرین در حمایت از رهبر خود به پا می‌خیزد.

یک محقق و پژوهشگر دینی بحرینی تاکید کرد مردم بحرین آماده فداکاری در راه دفاع از شیخ عیسی قاسم هستند...

علمای بحرین با صدور بیانیه ای نسبت به تحرکات آل خلیفه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار داده و اعلام کردند که این رژیم جایی در بحرین نخواهد داشت.

سازمان دموکراسی و حقوق بشر "صلح"، در گزارشی با عنوان "بحرین: منع شیعیان از ادای نماز جمعه" به تشریح مهمترین پیامدهای محدود کردن آزادی حرکت و نقل و انتقال در منطقه الدراز پرداخت.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به 9 سال زندان محکوم شد.

ستاد حقوق بشر در بیانروز حقوق بشر جهانییه‌ای به مناسبت روز حقوق بشر جهانی خواستار توقف استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی موجود برای تحمیل سیطره فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بر سایر کشورها شد.