شیعیان, شیعیان بحرین

عضو جنبش الحق بحرین خواستار حمایت بیشتر محور مقاومت از ملت بحرین شد و گفت: باید پیام‌های روشن تری را برای آل‌خلیفه مخابره کرد.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مناسبت ششمین سالگرد آغاز انقلاب مردم بحرین بیانیه ای صادر کرد.

ادامه شیعیان, شیعیان بحرین

علمای بحرین در بیانیه دفاع از آیت الله عیسی قاسم اعلام کردند، مردم در شب محاکمه آیت الله قاسم (یکشنبه) کفن پوش تظاهرات کنند. «دفاع تا پای جان» از آیت الله عیسی قاسم تکلیف شرعی ملت بحرین است.

کارشناس بحرینی با بیان اینکه 30 درصد بودجه بحرین صرف سرکوب اعتراضات می‌شود، گفت: اقتصاد بحرین به دلیل سیاست‌های اشتباه رژیم آل‌خلیفه و پشتیبانی مقامات این کشور از آل‌سعود در معرض خطر فروپاشی است.

"الدراز" منطقه‌ای مسکونی با 18 هزار نفر جمعیت در شرق منامه پایتخت جزیره بحرین است و بیش از 7 ماه است که این منطقه ساکن معروف آن یعنی آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، تحت محاصره و شدیدترین تدابیر امنیتی است و شرایط سختی از جمله ممانعت از ورود آب آشامیدنی را هم سپری می‌کند.

مادران شهدای اعدام شده توسط رژیم آل خلیفه هدیه خود را از پادشاه این کشور، دریافت کردند.

نماینده آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد که مردم بحرین یک رهبر دارند نه چند رهبر و موضع رهبرشان نیز از ابتدای انقلاب تاکنون،تحرک «مسالمت آمیز» به عنوان یک گزینه «راهبردی» است نه گزینه «مسلحانه».

سرکوب هماهنگ حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع و تشکل سبب تضعیف چشم اندازها در ارتباط با یافتن یک راه حل سیاسی برای ناآرامی های داخلی بحرین شده است.

با وجود سکوت جامعه بین الملل، طبیعی است آل خلیفه همچنان به نقض حقوق اولیه مردم بحرین ادامه ‌دهد.

روحانی بحرینی با تاکید براینکه ملت بحرین اجازه نخواهد داد سرنوشت شیخ نمر در مورد شیخ عیسی قاسم تکرار شود، گفت: بحرین در حمایت از رهبر خود به پا می‌خیزد.

7 از 19