نتایج کلمه کلیدی

عباس خامه‌یار در بیان ریشه شخصیت جهانی‌اندیش آیت‌الله خسروشاهی بیان کرد: شناخت دقیق استاد خسروشاهی از ریشه‌های انحطاط جوامع انسانی، آفت‌های خانمان‌سوز جهل و نادانی و عوامل اصلی واگرایی مسلمانان و باور عمیقش به وحدت جهان اسلام، از ایشان شخصیت جهانی ساخته و محبوبیت وی را فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی دوچندان کرده بود.

صفحه 1 از 1