نتایج کلمه کلیدی

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله خسروشاهی متفکری بی ادعا بود، تاکید کرد: راه‌حل‌هایی که آیت‌الله خسروشاهی ارائه می‌کرد گرد کهنگی و فرسودگی نداشت و به‌روز بود.

کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: مرحوم خسروشاهی به تبعیت از سیدجمال‌الدین اسدآبادی، زندگی خود را در همان مسیر یعنی مبارزه با تفکرات منحرف، خرافات، دعوت به نهضت و بیداری و دعوت به وحدت مسلمانان قرار داده بود و در همان مسیر نیز حرکت کرد.

حجت‌الاسلام بی‌آزار شیرازی اظهار کرد: به یاد دارم که مرحوم آیت‌الله خسروشاهی در سال‌های قبل از انقلاب به شکلی بسیار جالب تمام کتاب‌هایی را که در جهت وحدت بود ترجمه می‌کردند. کتاب‌های جیبی در حوزه علمیه چاپ می‌کردند و این کار بسیار بدیع و جالبی بود و حوزه علمیه را با افکار اهل سنت آشنا می‌کرد،

عباس خامه‌یار در بیان ریشه شخصیت جهانی‌اندیش آیت‌الله خسروشاهی بیان کرد: شناخت دقیق استاد خسروشاهی از ریشه‌های انحطاط جوامع انسانی، آفت‌های خانمان‌سوز جهل و نادانی و عوامل اصلی واگرایی مسلمانان و باور عمیقش به وحدت جهان اسلام، از ایشان شخصیت جهانی ساخته و محبوبیت وی را فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی دوچندان کرده بود.

صفحه 1 از 1