سایت در حال بروزرسانی به نسخه جدید میباشد: نسخه آزمایشی

صدای شیعه

    
 
   دانلود دعا و مداحی با صدای باسم کربلایی  
 
http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif

دعای مجیر با صدای باسم کربلایی (دانلود) دعای مجیر با صدای باسم کربلایی (دانلود)

http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif
دعای افتتاح با صدای باسم کربلایی (دانلود)دعای افتتاح با صدای باسم کربلایی (دانلود)
http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif
دعای افتتاح با صدای باسم کربلایی (دانلود)زیارت عاشورا با صدای باسم کربلایی (دانلود)
http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif
دعای افتتاح با صدای باسم کربلایی (دانلود)دعای فرج با صدای باسم کربلایی (دانلود)
http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif

دعای ندبه با صدای باسم کربلایی (دانلود)دعای ندبه با صدای باسم کربلایی (دانلود)

http://www.sedayeshia.com/images/sound.gif

دعای کمیل با صدای باسم کربلایی (دانلود)دعای کمیل با صدای باسم کربلایی (دانلود)

دعای توسل با صدای باسم کربلایی (دانلود)
دعای توسل با صدای باسم کربلایی (دانلود) دعای توسل با صدای باسم کربلایی (دانلود)