طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان می‌گوید: کسانی که تقوای الهی پیشه می کنند در روز قیامت از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان می گوید: برای اینکه متوجه شوید خداوند از شما راضی است یا نه اول به دل خودتان نگاه کنید.

ادامه طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان می گوید: سعی کنید به عیب خود بپردازید و آنها را اصلاح کنید و از عیب دیگران غافل باشید.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان می‌گوید: دل هایمان را برای فرود ملائکه پاک نگه داریم و از گناه دوری کنیم.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان می‌گوید: مستحبات را نوبر کنید همانطوری که اگر میوه جدید به بازار می‌آید می خرید و نوبر می‌کنید گاهی اوقات نماز شب را هم نوبر کنید.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: ذکر«لاحول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم» برای رهایی از وسوسه‌های شیطان بسیار مؤثر است.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان می‌گوید: از خدا بخواهیم با فضلش با ما برخورد کند نه عدلش و الا کار همه گیر است.

مرحوم آیت‌ الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان می گوید:«غیبت» ثواب 40 روز را زایل می‌کند و یک غیبت مساوی است با هدیه 40 روز حسنات به فرد غیبت شونده!

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک روضان می گوید: از صفات بارز مومنان تقواپیشگی است که شب و روز خود را به تقوا و پرهیزکاری می گذرانند.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: حدیث داریم که پیش هر عالمی ننشینید مگر اینکه شما را از چند چیز به چند چیز دعوت کند: از شک به یقین، از ریاکاری به اخلاص و از رغبت به دنیا به زهد در دنیا.

10 از 47