طریق معرفت

آموزه‌های دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

ادامه طریق معرفت

استاد حسین انصاریان، مفسر و مترجم قرآن کریم، در بخشی از جلد ۱۲ کتاب ارزشمند «تفسیر و شرح صحیفه سجادیه»، هشت باب بهشت و هفت باب جهنم را تشریح می‌کند.

آموزه‌های دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

2 از 47