طریق معرفت

امام حسن عسکری(ع) درباره نسبت اموال فقرا و اغنیا این چنین می گویند: « ثروتمندان آنان زاد و توشه (امکانات زندگی) فقیران را به سرقت می برند»

با فرارسیدن نوروز و افزایش میزان دید و بازدیدها به مناسبت این ایام،‌ میزان مراوده و تعامل میان افراد بیشتر می‌شود که چنانچه با رعایت حد و مرزهای تعیین شده از سوی دین مبین اسلام همراه نباشد،‌ می‌تواند آسیب‌هایی را بر پیکره خانواده‌ها و جامعه وارد کند.

ادامه طریق معرفت

پرداخت خمس موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه کرد.

نام و شهرتش سیدکریم محمودی بود، اما از آنجا که در گوشه‌ای از بازارتهران به پینه دوزی و پاره دوزی مشغول بود، به آقاسیدکریم پینه دوز مشهور شد.

استاد اخلاق حوزه گفت: معنای اینکه مي‌گوییم انسان باتقوا باشد، این نیست که خواسته باشیم او را محدود کنیم، بلکه منظور، محفوظ بودن انسان و در آسایش و امنیت بودن او است.

یکی از خصوصیات و صفاتی که انسان ها از خداوند دارند، مبدع بودن است. البته انسان ها این توانمندی را بیش تر در امور زشت و ضد کمالی به کار می گیرند و بیش تر از آن که متوجه جلب کمالات و ایجاد امور کمالی باشند، در اندیشه دست یابی به هدف های زودگذر دنیوی می افتند و قدرت ابداع را برای پاسخ گویی به شهوات به کار می گیرند.

وقتی قرار است یک شخص مهم را ملاقات کنید یا وقتی می‌خواهید در یک جلسه مهم رسمی حضور یابید چه می‌کنید؟

در بعضی روايات دارد اين آدم بدی که پروندۀ بد و فيلم بد دارد، به اندازه ‌ای خجالت می‌ کشد که عرق سرتاپايش را می ‌گيرد.

زیارت در لغت از ریشه «زَور» و بمعنای روی گرداندن از هر چیزی است. پس زائر کسی است که به قصد زیارت اهل بیت از همه چیز عدول کرده است.

شیخ حسین انصاریان گفت: دل سالم در دنیا، چشم و گوش و زبان و شکم و دست و شهوت و قدم را سالم نگه می‌دارد. اگر این پاره گوشت از همه شوائب و آلودگی‌ها پاک باشد، تمام اعضا و جوارح پاک می‌ماند.

8 از 47