ویژه نامه, میلاد حضرت ولی عصر (عج)

جامعه هميشه در آرامش و انتظام سازمان‌ها، نهادها و افراد قرار ندارد، بلکه در درون هر جامعه‌اي تضادها و کشمکش‌هايي به چشم مي‌خورد. اعضاي جامعه با باورها، نگرش‌ها و فرهنگ‌هاي متفاوت با هنجارهاي رايج جامعه برخورد مي‌کنند؛ برخي از آنان با ارزش‌ها و هنجارها همنوايي نشان مي‌دهند و در اين صورت تعارض و تضادي پيش نخواهد آمد، اما در پاره‌اي از اوقات، عضو جام

سلام بر انتظار، سلام بر منتظران، سلام بر آنان که تبلور باران نورند. سلام بر آنان که اشتياق را با انتظار درآميخته و از آن عشقي پاک و مقدّس ساخته‌‌اند. سلام بر منتظران هميشه بيدار شيعه که انتظار را وسيله شناختن به حق و تاختن به ناحق مي‌دانند. سلام بر سردار بزرگ پنهان در سراپردة غيب که به انتظار ياري بندگان فتاده در سيلاب حيرت است. آن موعود که منتظران چشم به راه، به ياد او، چشم ب

ادامه ویژه نامه, میلاد حضرت ولی عصر (عج)

حسين محمدي فام معتقد است شب نيمه شعبان، شب دعا، احياء، عبادت، مناجات، شب انس و نزديکي جستن به امام زمان (عج) است

عالمان دين و همه ما مسئولاني که داعيه انتظار آن حضرت راداريم؛ اوّلين وظيفه ما اين است که ( نور ) بشويم، نه تنها عالم عادل ! اين عالم شدن و عادل شدن طليعه راه انتظار است ! اين به آيه سوره مبارکه حديد عمل کردن است که ل يقوم النّاس ب الق سط (1)؛ اين از سائر مردم هم بر مي آيد. عالم شدن و عادل شدن طليعه انتظار است؛ نوراني شدن وظيفه علماء است. اينکه در طليعه سوره مبارکه ابراهيم فرمود : ک تاأ انزلناه ل

عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: ياران مهدي(ع) رعب و ترسي در دلشان وجود ندارد، بلکه ترس و وحشت را در دل سران جهاني ايجاد مي‌کنن

بارخدايا! آن جمال دلارا و آن روشن جبين ستوده را به من بنما. ديدگانم را با سرمه يک نظر به سوى او بيارا. در گشايش او شتاب کن و درآمدنش را آسان گردان. راه و روش او را وسعت بخش و مرا به طريق او هدايت نما.‏ ‏فرمانش را نافذ و پشت او را استوار دار. به دست او سرزمين‏هايت را آباد گردان و بندگانت را زنده‏ساز. که خود فرمودى و سخنان تو نيز حق است که به سبب آنچه مردم انجام داده‏اند، ف

اگر انتظار معنابخش و آرمان گرا در زندگى بشر نباشد، دچار رفتار بيمار گونه اى مى شود که در واقع انسان را به انفعال مى کشاند. در تاريخ و زندگى فکرى بشر و همچنين تمدن هايى که بر بنياد اين تفکرها شکل گرفته، مى توان سه نوع تفکر را از هم متمايز کرد؛ يکى تفکر اسطوره اى (متولوژيک) است و ديگرى تفکر دينى است که محور آن انديشه توحيدى است و شباهت هايى با تفکر اسطوره اى دارد و در نهايت، تفکر فلسفى است که مب

2 از 2