( 0. امتیاز از )


صدای شیعه : "شوقي عبدالرقيب القاضي" با شرکت در برنامه تحليلي "تحت الضوء" شبکه خبري "العالم" از صنعا پايتخت يمن، اظهار داشت: مقامات عربستان سعودي درخصوص ورود به جنگ در صعده طرح هايي را که به آنها ديکته شده بود، به اجرا گذاشتند.
وي افزود: عربستان سعودي با اين که مي توانست وارد اين رويارويي ها در يمن نشود اما با ورود به جنگ صعده در ايجاد وضعيت غم انگيز کنوني براي مردم اين منطقه مشارکت کرده است.
عضو کميسيون حقوقي و آزادي ها در پارلمان يمن با اشاره به رنج هاي آوارگان يمني خاطرنشان کرد: برخي از آنها به خصوص کودکان بر اثر سرما و بيماري جان خود را از دست داده اند.
وي خاطرنشان کرد: دولت يمن نيز در ايجاد اين وضع اسفبار انساني در شمال کشور شريک جرم است زيرا خود نيز يک پاي اين درگيري هاست والبته طرف هاي ديگر مداخله کننده نيز در اين جنايتگري دخيل هستند.
قاضي گفت: راه حل پايان دادن به اين وضع در امداد رساني و ايجاد اردوگاه براي آوارگان نيست بلکه راه حل اين مساله پايان دادن به اين جنگ ويرانگر و آغاز پروژه هاي ساخت و ساز و طرح هاي عمراني در منطقه است.

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر